Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties 2019-releases: iWlz 2.0.1 gepubliceerd, iWmo 2.3 en iJw 2.3 op 16 juli

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 juni 2018 – Vandaag zijn de definitieve specificaties gepubliceerd van iWlz 2.0.1, de release die per 1 januari 2019 van kracht wordt. De definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 komen op 16 juli 2018 beschikbaar.

Definitieve specificaties iWlz 2.0.1

De periode waarin de conceptspecificaties van iWlz 2.0.1 beoordeeld konden worden, liep van 5 tot en met 21 juni.

Voor iWlz 2.0.1 hebben we twee bevindingen ontvangen. Ze zijn verwerkt in de definitieve specificaties die u kunt downloaden onder ‘Meer informatie’. In het mutatieoverzicht kunt u alle wijzigingen ten opzichte van iWlz 2.0 inzien. De wijzigingen zijn inmiddels ook opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden.

Een kleine revisierelease
iWlz 2.0.1 is een zeer kleine revisierelease die vanaf 1 januari 2019 iWlz 2.0 vervangt. Wijzigingen die worden doorgevoerd hebben voornamelijk te maken met operationele bedrijfsregels die het werken met iWlz duidelijker maken.

De enige technische aanpassing die wordt doorgevoerd, is de aanpassing van een codetabel. De impact van iWlz 2.0.1 is voor softwareleveranciers dan ook minimaal: alleen het basisschema (XSD’s iWlz 2.0.1) en een codetabel (Codelijsten iWlz 2.0.1) wijzigen.

Implementatie via big bang-scenario
iWlz 2.0.1 brengt een klein pakket aan wijzigingen met zich mee en de impact op softwaresystemen is minimaal. Daarom is ervoor gekozen om de release te implementeren via een big bang-scenario. Dit houdt in dat de invoering van de release geen conversieperiode kent. Gebruikers van iWlz moeten op 1 januari 2019 dus direct over gaan op de nieuwe release.

Ondersteuning
Zorginstituut Nederland biedt ondersteuning bij de implementatie van iWlz 2.0.1. Met ingang van september kunnen de Testvoorziening iStandaarden (TiS) en de Validatiemodule werken met de nieuwe release.

Daarnaast publiceren we geregeld nieuwe casuïstiek in het Informatiemodel iStandaarden waarmee de iWlz-processen nog meer verduidelijkt worden.

Gezien het karakter van de release wordt geen Groene Vink uitgegeven voor iWlz 2.0.1.

Documentatie op deze website
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:

De ontwikkelpagina iWlz 2.0.1 biedt behalve documentatie over de nieuwe release ook de planning:

Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.1’ automatisch weergegeven in de iBieb:

  • iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.1’)

Definitieve specificaties iWmo 2.3 en iJw 2.3

Voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 is vorige week besloten de reviewperiode met één week te verlengen, tot 28 juni. De definitieve specificaties van beide releases komen later beschikbaar. Daarover verschijnt op 16 juli een nieuwsbericht op deze website.

Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of over de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96