Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iPgb 2.0 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

14 april 2017 – Zorginstituut Nederland heeft gisteren de definitieve specificaties van de iStandaard-release iPgb 2.0 gepubliceerd.

Met de publicatie kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van software om iPgb 2.0-berichten uit te wisselen. Op 1 november 2017 wordt iPgb 2.0 van kracht: per die datum maken de partijen in het werkveld daadwerkelijk gebruik van de nieuwe iStandaard.

Vier documenten
De definitieve specificaties bestaan uit vier documenten, die zijn opgenomen in één .zip-bestand:

  • Toekenningsberichten iPgb 2.0 (TKB) - 501
  • Budgetafsluitberichten iPgb 2.0 (BAB) - 507
  • Casuïstiek 501- en 507-berichten
  • Negen scenario's 501- en 507-berichten

Afstemming
In de afgelopen maanden zijn de specificaties afgestemd met alle partijen in het werkveld: de SVB, gemeenten en zorgkantoren. Zie ook het document 'Bevindingen conceptspecificaties iPgb 2.0' onder 'Meer informatie'. 

Inhoud iPgb 2.0-release
De release bevat de berichtdefinities voor het toekenningsbericht 501/502 (TKB 2.0) en het budgetafsluitbericht 507/508 (BAB 2.0). Het zijn berichten die de informatievoorziening voor het persoonsgebonden budget onder de Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet ondersteunen. Op termijn is het de bedoeling dat deze berichten opgenomen worden in de iStandaarden iWlz, iWmo en iJw.

Mei 2017: Informatiemodel iPgb (iPgb 2.0)
In mei 2017 komt de documentatie beschikbaar in het Informatiemodel iPgb (iPgb 2.0) in lijn met de publicatie van de documentatie van de andere iStandaarden.

Ondersteuning
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe release. Voor de iPgb-berichten wordt zowel een validatiemodule als een testvoorziening ontwikkeld. Die zijn naar verwachting in juli 2017 beschikbaar.

Let op Beide applicaties zijn louter bedoeld ter ondersteuning van het test- en implementatietraject bij een partij, niet voor ketentests tussen partijen.

Waar vindt u de definitieve specificaties van iPgb 2.0?
De definitieve specificaties vervangen de conceptspecificaties van iPgb 2.0 die gepubliceerd zijn in het nieuwsbericht van 17 maart. Alle documenten onder ‘Meer informatie’ vindt u ook op de pagina Ontwikkeling iPgb 2.0 en in de iBieb onder de categorie ‘iPgb’.

Vragen over iPgb?
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de specificaties en het implementatietraject van iPgb 2.0 en over iPgb in het algemeen. U kunt contact opnemen via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96