Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWlz 1.0 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juli 2014 – iWlz 1.0 wordt op 1 januari 2015 geïmplementeerd. Het is de opvolger van AZR 3.2, en het ondersteunt vanaf die datum de informatievoorziening in de langdurige zorg. Aan de specificaties is met alle betrokken partijen hard gewerkt, zodat we vandaag volgens planning de definitieve versie in het BEP-model Wlz op kunnen leveren.

Zorginstituut Nederland bedankt alle betrokkenen voor de inzet en deskundigheid bij de vertaling van het nieuwe beleid naar functionele wijzigingen en technische specificaties. Met de hele keten samen werken aan standaardisatie draagt bij aan snelle en efficiënte zorgverlening.

Wlz is nog een voorstel
De Wet langdurige zorg (Wlz) wacht nog op goedkeuring van het parlement. De behandeling van de wet vindt plaats na het zomerreces van de Tweede Kamer. Het ministerie van VWS is met de betrokkenen nagegaan welke vorm de langdurige zorg moet krijgen als de Wlz onverhoopt niet op 1 januari 2015 in werking kan treden.

Inkrimping AWBZ
Mocht het zover komen, dan wordt de AWBZ na 1 januari 2015 tijdelijk, en in versmalde vorm, voortgezet. Die inkrimping is gebaseerd op het uitgangspunt van staatssecretaris Van Rijn dat de Wmo 2015, de Jeugdwet en de wijziging van het Besluit zorgverzekering wél op 1 januari 2015 ingaan. In november wordt hier duidelijkheid over verwacht. Zie ook 'Kamerbrief van 27 juni 2014'. 

Specificaties voorbereid op beide situaties
Voor de specificaties en bouw van iWlz 1.0 maakt dit geen verschil: de specificaties die vandaag gepubliceerd zijn, ondersteunen de voorgenomen wijzigingen in de Wlz, maar passen evengoed bij een versmalde AWBZ.

Let op: correcties in het BEP-model
Op een aantal plekken in de berichtspecificaties is een fout geconstateerd in de nummering van de rubrieken. De rubrieken zelf en de betreffende records zijn correct wat betreft volgorde, lengte etc. Alleen de nummering van de rubrieken is verkeerd, deze wordt in een volgende publicatie aangepast zodat de rubrieken opeenvolgend genummerd zijn.

Het gaat om de volgende records:
In het SLUITRECORD ontbreekt rubriek 9910 in de berichten AW33, ZK33, IO35 en IO36;
In het CLIENTRECORD ontbreekt rubriek 0204 in de berichten AW35, AW36, CA317, CA318, CA319, CA320, ZK35 en ZK36;
In het MUTATIE FUNCTIERECORD ontbreekt rubriek 0614 in de berichten CA319 en CA320;
In het FUNCTIERECORD (geleverd) ontbreekt rubriek 0714 in de berichten CA317 en CA318.

Conversiemodule in uitloopperiode
Vanaf 1 januari 2015 werkt de hele keten met iWlz 1.0. Mocht er nog sprake zijn van AWBZ-wetgeving, dan hanteren we toch de term iWlz 1.0. Voor zorgaanbieders is een uitloopperiode van drie maanden voorzien, tot 1 april 2015. In deze periode kunnen zij gebruikmaken van de conversiemodule die Zorginstituut Nederland ontwikkelt.

Voortgang en planning 2014
Zorginstituut Nederland monitort de voortgang van de implementatie van iWlz 1.0 bij de landelijke ketenpartners. Om iWlz te ondersteunen, stelt Zorginstituut Nederland een validatie- en conversiemodule en een XML-conversieservice beschikbaar.

​juli - oktober​Bouw software bij ketenpartijen
​juli ​Module Uitstroom AWBZ
​augustus​Validatiemodule en -service beschikbaar (Zorginstituut)
​september ​XML-conversieservice beschikbaar
​oktober - december ​Ketentest en migratie door ketenpartijen
​december ​Conversiemodule beschikbaar (Zorginstituut)
​XML-conversieservice beschikbaar
​Landelijk draaiboek migratie beschikbaar (Zorginstituut)


Hebt u vragen?
Het Beheerteam van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag al uw vragen over de iWlz-specificaties en het implementatietraject. Bel of e-mail ons: (020) 797 89 48 of info@istandaarden.nl​

primary@149.210.155.96