Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juli 2016 – Zorginstituut Nederland publiceert vandaag de definitieve specificaties van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden.

iWlz 1.2
iWlz 1.2 wordt op 1 januari 2017 geïmplementeerd. Deze release is de opvolger van iWlz1.en ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige zorg. De specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen en vastgesteld in de Stuurgroep iWlz.

iWmo 2.1 en iJw 2.1
De nieuwe releases van de standaarden voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet worden allebei op 1 april 2017 geïmplementeerd. Deze releases zijn de opvolgers van iWmo 2.0 en iJw 2.0 en betekenen de overgang van EI naar XML. Ook deze specificaties zijn afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen.

Mutatieoverzichten
In de mutatieoverzichten ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige versies: iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.

Ondersteuning
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe releases. Zo wordt voor de iWlz, iWmo en iJw een validatiemodule ontwikkeld die in augustus 2016 beschikbaar komt. Daarnaast wordt diverse documentatie ontwikkeld zoals migratiedocumenten en conversiedocumenten.

Informatiemodellen
De documenten bij dit nieuwsbericht vindt u, per iStandaard, op de ontwikkelpagina's van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De documentatie is ook opgenomen in de informatiemodellen:

Vragen
Het Beheerteam iStandaarden van Zorginstituut Nederland beantwoordt graag uw vragen over de specificaties en de implementatietrajecten. U kunt contact opnemen via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96