Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 juli 2017 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van drie nieuwe iStandaarden-releases: iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden.

In dit bericht leest u meer over de verwachte implementatiedatum en manier waarop iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik worden genomen in 2018.

iWlz 2.0

Deze release is de opvolger van iWlz 1.2 en ondersteunt de informatievoorziening in de langdurige zorg. De specificaties zijn in de afgelopen maanden afgestemd met alle ketenpartijen.

De Stuurgroep iWlz is momenteel bezig met de besluitvorming over het advies voor de implementatie van iWlz 2.0. Daarin staat dat de implementatie van de nieuwe release op 1 april 2018 gebeurt volgens een big bang-scenario.

Dat houdt in dat alle ketenpartijen op één moment overgaan op de nieuwe release. Het vraagt om goede voorbereiding voor de migratieperiode. Zorginstituut Nederland stemt de migratiewijze in de komende tijd af met ketenpartijen.

Binnen twee weken volgt het besluit van de Stuurgroep iWlz over het advies.

> Meer weten over iWlz 2.0? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

iWmo 2.2 en iJw 2.2

De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.1 en iJw 2.1, die op 12 juni 2017 in gebruik zijn genomen. Naar verwachting worden de nieuwe releases allebei in april 2018 geïmplementeerd. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.

Tussen 1 juli en 1 september 2017 kunnen nog bevindingen worden gemeld die tot correctie van de specificaties kunnen leiden. Dit biedt mede de mogelijkheid om eventuele evidente knelpunten naar aanleiding van het gebruik van iWmo en iJw versie 2.1 op te lossen in versie 2.2.

Een aantal bevindingen, waarvoor meer uitwerking nodig is, is al bekend. Deze zijn te vinden in het bevindingenoverzicht.

> Meer weten over iWmo 2.2? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

> Meer weten over iJw 2.2? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

• Bevindingenoverzicht
In het bevindingenoverzicht staan alle bevindingen die na de publicatie van de conceptspecificaties, op 1 juni 2017, zijn binnengekomen.

• Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
De bevindingen zijn verwerkt in de specificaties en waar nodig opgenomen in wijzigingsverzoeken. 

• Functionele uitwerking
In de functionele uitwerking per release worden de wijzigingsverzoeken (ofwel: requests for change) toegelicht. De nadruk ligt daarbij meer op de functionele inhoud dan op technische onderwerpen.

• Mutatieoverzichten
In de mutatieoverzichten ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.

Waar vindt u de documentatie?
Alle documentatie die hoort bij de publicatie van de definitieve specificaties van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 vindt u onder ‘Meer informatie’.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ‘iWlz 2.0’, ‘iWmo 2.2’ en ‘iJw 2.2’ in de iBieb.

Ook zijn dezelfde documenten opgenomen op de ontwikkelpagina van elke release.

Informatiemodel iStandaarden 2018
iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 zijn de eerste releases die gepubliceerd zijn in het Informatiemodel iStandaarden 2018, een nieuwe, overzichtelijkere publicatievorm.

Ondersteunende modules en documentatie
Zorginstituut Nederland ondersteunt partijen bij de implementatie van de nieuwe releases. Zo komen voor iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 de Validatiemodule en de Testvoorziening iStandaarden (TiS) in september 2017 beschikbaar.

Daarnaast komt de Groene Vink-module beschikbaar voor de drie nieuwe releases en wordt ondersteunende documentatie gepubliceerd zoals de landelijke migratiedraaiboeken.

Vragen en contact

Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2018 of over de implementatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96