Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWmo 1.0 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 juli 2014 – Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten en zorgaanbieders gebruikmaken van de iWmo 1.0-standaard. De standaard helpt om vanaf die datum de toewijzing, de declaratie en statusupdates snel en foutloos uit te wisselen.

De Stuurgroep i-HLZ is akkoord met de inhoud van de iWmo 1.0-standaard. De definitieve versie is in nauwe samenwerking met alle ketenpartijen tot stand gekomen en bevroren tot 1 januari 2015. VWS, Zorginstituut Nederland en Vektis bedanken alle betrokkenen voor hun inzet en deskundigheid bij de vertaling van de nieuwe Wmo naar berichtstandaarden.

Standaardisatie
iWmo inzetten beperkt administratieve lasten, bespaart uitvoeringskosten en laat gemeenten en zorgaanbieders gemakkelijker nieuwe relaties aangaan. De standaard past bovendien bij de verschillende uitvoeringsvarianten die gemeenten kunnen kiezen. Het volgen van de iWmo-standaard behoort tot de afspraken die de gemeenten in juni 2014 met elkaar hebben gemaakt en via de VNG hebben vastgelegd in de ‘Resolutie standaardisatie administratieve processen in het sociale domein’. Een handreiking voor de iWmo komt medio juli 2014 beschikbaar op deze website.

Gemeenten en aanbieders
Om met de iWmo-berichten te kunnen werken, moeten gemeenten en zorgaanbieders een aantal stappen zetten:

  • zo snel mogelijk met de leveranciers in gesprek over integratie van de standaard in de systemen vanwaaruit de berichten moeten worden gegenereerd en waarin ze moeten worden ontvangen.
  • zo snel als mogelijk met elkaar afspraken maken over de inrichting van de berichtenuitwisseling en de daarbij te volgen processen.
  • implementatieplan opstellen gericht op de invoeringsdatum 1 januari 2015.

Hulp bij gereedmaken digitale weg
Om de uitwisseling van berichten mogelijk te maken, worden een gemeentelijk knooppunt van het Inlichtingenbureau en het knooppunt voor de zorg Vecozo aan elkaar geknoopt. Op deze manier zijn alle gemeenten in een keer aangesloten op de zorgaanbieders, die met één aansluiting verbonden zijn met alle gemeenten. VWS heeft Vecozo een opdracht verleend, en naar verwachting verleent de VNG op korte termijn de opdracht voor het gemeentelijk knooppunt. Op 1 januari 2015 moet deze digitale weg gereed zijn.

Validatiemodule en softwaretests
Zorginstituut Nederland levert in augustus een validatiemodule op waarin ketenpartijen hun iWmo-berichten kunnen valideren. Ook komt er een XML-conversieservice. Om de kennis over de Wmo en het werken met standaarden te vergroten, wordt in samenwerking met alle partijen het Wmo Kennisportaal ontwikkeld. Vektis biedt ter ondersteuning van de implementatie een testportaal en testbestanden aan. Daar kunnen zender en ontvanger van declaratieberichten softwaretests uitvoeren.

Planning tot aan 2015

juli-oktoberBouw software bij ketenpartijen
augustusValidatiemodule en -service beschikbaar (Zorginstituut Nederland)
 Testportaal en testbestanden beschikbaar (Vektis)
oktober - januari Ketentest en migratie door ketenpartijen
december   XML-conversieservice beschikbaar
 


Vragen over de implementatie en specificaties?
Vragen over de specificaties iWmo 1.0 en het implementatietraject kunt u stellen aan het Beheerteam iStandaarden. U kunt ons mailen of bellen: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96