Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties iWmo 2.3 en iJw 2.3 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

13 juli 2018 – Zorginstituut Nederland heeft vandaag de definitieve specificaties gepubliceerd van twee nieuwe iStandaarden-releases: iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Met de specificaties kunnen softwareleveranciers starten met de bouw van de nieuwe versies van iStandaarden.

In dit bericht leest u meer over de implementatiedatum en manier waarop iWmo 2.3 en iJw 2.3 in gebruik worden genomen in 2019.

iWmo 2.3 en iJw 2.3

De releases zijn de opvolgers van iWmo 2.2 en iJw 2.2, die begin april 2018 in gebruik zijn genomen. Naar verwachting treden de nieuwe releases op 1 april 2019 in werking, met een big bang-scenario. De manier waarop dat gebeurt, wordt nog vormgegeven.

> Meer weten over iWmo 2.3? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.
> Meer weten over iJw 2.3? Bekijk de ontwikkelpagina van de release.

Over de documentatie (zie ‘Meer informatie’)

Reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle reviewopmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 5 juni 2018 zijn binnengekomen. Bij elke reviewopmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut.

Functionele uitwerking
Dit document beschrijft op hoofdlijnen elk van de functionele wijzigingen van iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Totaaloverzicht wijzigingsverzoeken
In de vorm van requests for change (RFC’s ofwel wijzigingsverzoeken) geeft dit document een overzicht van alle verzoeken waarop de nieuwe specificaties zijn gebaseerd. Daarbij wordt per RFC ingegaan op de businesscase en de functionele en technische impact van de wijziging.

Mutatieoverzicht
In het mutatieoverzicht ziet u wat er verandert ten opzichte van de huidige releases: iWmo 2.2 en iJw 2.2. De overzichten bevatten inhoudelijke, technische wijzigingen.

Procesbeschrijvingen
Bij de beoordeling van de conceptspecificaties van de 2.3-releases zijn relatief veel opmerkingen gemaakt over de procesbeschrijvingen van iWmo 2.2 en iJw 2.2. Het commentaar daarop is zo veel mogelijk meegenomen. De procesbeschrijvingen onder ‘Meer informatie’ horen bij de definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Technische documentatie
De specificaties zijn uitgewerkt in deze bestanden:

  • Codelijsten iWmo 2.3 / Codelijsten iJw 2.3
  • iWmo 2.3 XSD’s /iJw 2.3 XSD’s
  • Regelrapport iWmo 2.3 /Regelrapport iJw 2.3

Waar vindt u de documentatie?

Alle documenten die horen bij de publicatie van de definitieve specificaties van iWmo 2.3 en iJw 2.3 vindt u onder ‘Meer informatie’. Ook zijn ze opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden 2019.

Ze staan ook in de iBieb, onze overzichtspagina met alle documenten die op deze website gepubliceerd zijn. Zie de categorieën ‘iWmo 2.3’ en ‘iJw 2.3’ in de iBieb.

Dezelfde documenten staan op de ontwikkelpagina van elke release, zie de links bovenaan dit bericht.

De informatiemodel-documentatiepagina’s voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 laten zien welke documenten deel uitmaken van het informatiemodel en welke versies actueel zijn.

Informatiesessies, modules en draaiboeken

Het Zorginstituut organiseert, samen met het Ketenbureau i-sociaaldomein, in oktober en november bijeenkomsten om het iWmo- en iJw-werkveld te informeren over de nieuwe releases, de migratie en de manier waarop gemeenten en zorgaanbieders zich kunnen voorbereiden. Samen met de veldpartijen maken we ook een doorkijk naar de doorontwikkeling van de standaarden.

Daarnaast bieden we ondersteuning bij de implementatie van de nieuwe releases. We publiceren ruim vóór de livegang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 het landelijke migratiedraaiboek. Ook komen voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 de Validatiemodule en de Testvoorziening iStandaarden (TiS) beschikbaar, naar verwachting in september 2018.

Voor iWmo 2.3 en iJw 2.3 wordt een Groene Vink uitgereikt, houd de berichtgeving op deze website in de gaten voor het tijdstip waarop de Groene Vink-module beschikbaar komt.   

Vragen en contact

 Hebt u vragen over de specificaties van de releases voor 2019 of over de implementatie van iWmo 2.3 en iJw 2.3? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96