Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Definitieve specificaties voor informatiestandaard iEb gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

21 mei 2019 – Vandaag zijn de definitieve specificaties voor iEb gepubliceerd. iEb wordt per 1 januari 2020 van kracht. iEb, ‘i Eigen bijdrage’, is de naam van de nieuwe iStandaard voor informatie-uitwisseling over het Wmo-abonnementstarief tussen gemeenten en het CAK.

Zorginstituut Nederland heeft de definitieve iEb-specificaties opgesteld in opdracht van de Stuurgroep i-Sociaal Domein en de Stuurgroep Abonnementstarief.

Reactie op conceptspecificaties in reviewoverzicht
In het reviewoverzicht staan alle opmerkingen – vragen, suggesties, beoordelingen – die naar aanleiding van de publicatie van de conceptspecificaties op 16 april 2019 zijn binnengekomen. Bij elke opmerking staat de inhoudelijke reactie van het Zorginstituut.

Wet invoering Wmo-abonnementstarief
De specificaties van iEb zijn gebaseerd op de afspraken die gemeenten en het CAK hebben gemaakt om te voldoen aan de vereiste informatie-uitwisseling voor de wet invoering Wmo-abonnementstarief, die op dit moment in voorbereiding is.

Totstandkoming specificaties
De basis van de specificaties is een set van functionele requirements. Deze vereisten zijn onder leiding van de Projectgroep GA2020 (Gegevensuitwisseling Abonnementstarief 2020) opgesteld. Samen met vertegenwoordigers van de VNG, gemeenten, het CAK en softwareleveranciers heeft Zorginstituut Nederland daarna de iEb-specificaties opgesteld.

Informatiemodel Standaarden (iEb)
De specificaties van iEb zijn opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden (iEb).

Documentatie
Alle documentatie van iEb is vanaf nu te vinden onder het tabblad ‘iStandaarden’ op deze website, op de overzichtspagina van alle iEb-documentatie in het Informatiemodel iStandaarden en in de iBieb (categorie iEb).

Contact
Hebt u vragen over iEb? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96