Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank IZO 31 oktober 2019: ‘wat zie ik aan de horizon?’

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 september 2019 – Zorginstituut Nederland organiseert op donderdag 31 oktober 2019 van 9.30 tot 15.30 uur de negende editie van de Denktank IZO. Rond het thema 'Wat zie ik aan de horizon?' ontmoeten deelnemers uit diverse disciplines in de zorg en ondersteuning elkaar op de vertrouwde Denktank-locatie: CORPUS Congress Centre in Oegstgeest.

Afgelopen zomer hebben mensen in heel Nederland hun ervaringen met ons gedeeld over de informatie-uitwisseling in de zorg en ondersteuning. Zij gaven ons zicht op problemen die zich nu voordoen, bijvoorbeeld het gebrek aan overzicht op hun eigen gezondheidsgegevens. Ook gaven de deelnemers ons een eerste aanzet voor oplossingen.

Met de rechtstreekse inbreng uit deze burgerbijeenkomsten willen we veranderingen in gang zetten waarop mensen echt zitten te wachten. Daarmee gaan we op de Denktank aan de slag.

Wat kun je verwachten?

Welke impact hebben huidige ontwikkelingen in de zorg en ondersteuning op jou en op zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere organisaties? Op de komende Denktank IZO gaan we de toekomst verkennen.

In het Toekomstbeeld 2020 is acht jaar geleden in beeld gebracht hoe informatie de klanten, zorgverleners en instanties zou kunnen verbinden. Met als doel: duidelijkheid voor cliënten en minder administratieve lasten voor alle partijen die bij hun zorg betrokken zijn.

Dit beeld is in de loop der jaren steeds concreter geworden. De technische systeemwereld van toen is nu op veel terreinen doorgedrongen tot de leefwereld van mensen.

Als meer mensen en partijen beschikken over informatie, welke veranderingen brengt dat dan met zich mee? Op de drempel van 2020 willen we iedereen daarom uitnodigen om mee te doen, denken en praten over wat er is veranderd. En over de uitdagingen die dit met zich meebrengt.

Samen aan de slag aan thematafels

Tijdens de Denktank op 31 oktober werken de deelnemers samen aan uitdagingen uit de burgerbijeenkomsten. Bijvoorbeeld:

  • Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) geeft burgers inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens. Wat betekent de veranderende rol van burgers als zij zo’n omgeving krijgen?
  • Waar moet rekening mee gehouden worden wanneer ict-systemen zorgbreed ingezet worden door burgers zelf?
  • Welke positie geven we e-healthtoepassingen in het zorgproces?

Opbrengst: een concrete actielijst

Onder begeleiding van dagvoorzitter Hans Oosterkamp gaan de deelnemers aan de slag om over de IZO-horizon heen te stappen. Aan het einde van de dag oogsten zij samen en wordt een actielijst voor het zorgveld en IZO opgesteld.

Sprekers op de Denktank 

Sandra van Heukelom-Verhage (advocaat en partner bij Pels Rijcken) begeleidt (semi-)overheden en bedrijven al jaren intensief bij complexe vraagstukken om technologische innovaties juridisch mogelijk te maken, zoals blockchain, smart contracts en big data-toepassingen. In haar verhaal vertelt ze waarom het goed is om alle stakeholders, zelfs juristen, zo vroeg mogelijk te betrekken in het innovatieproces.

Richard van Hooijdonk is trendwatcher en futurist. Hij neemt de deelnemers mee naar een inspirerende toekomst zonder grenzen. Hij deelt niet alleen zijn visie, maar kijkt ook kritisch naar de toekomstige, drastische veranderingen in de zorg. Welke gevolgen hebben die voor de organisaties van de deelnemers?

Programma

09.30 uur
Inloop en ontvangst
10.00 uur
Opening
10.15 uur
Sandra van Heukelom-Verhage
10.45 uur
Thematafels
12.30 uur 
Lunch
13.30 uur 
Plenaire dialoog
14.30 uur 
Richard van Hooijdonk
15.30 uur
Afsluiting en borrel


Tijdens de Denktank kunnen de deelnemers 'het systeem' aan den lijve ervaren in de foyer.

Meer informatie

Heb je nog vragen over de Denktank IZO van 31 oktober 2019? Neem dan contact op via infoizo@zinl.nl. Wil je meer weten over de Denktank IZO? Kijk op deze Denktank-pagina op istandaarden.nl. Daar vind je ook verslagen van eerdere bijeenkomsten.


 primary@149.210.155.96