Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Denktank vol nieuw perspectief voor informatievoorziening in de zorg en ondersteuning (IZO)

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

15 juni 2017 – CORPUS Congress Center was dinsdag 13 juni het toneel van de tweede Denktank IZO van 2017. Rond het thema ‘Hoog tijd voor een nieuw perspectief’ waren zo’n 150 deelnemers vanuit diverse disciplines uit de zorg en ondersteuning actief. Een impressie van de bijeenkomst, die met een goedgevuld ochtend- en middagprogramma meer dan geslaagd was.

Dagvoorzitter Hans Oosterkamp opende met waardering voor de levendigheid van de IZO-community en de vele bekende maar ook nieuwe gezichten in de zaal. “We zitten volop in het denken, doen, doorleven en doorgeven.”

Dat bleek uit de terugkoppeling van de vorige Denktank, met filmpjes over de vertaaltool voor medische overdracht en de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log. Het zijn net als Zinvol Zoeken innovaties die hun oorsprong hebben in IZO, en die worden doorontwikkeld voor gebruik en toetsing in de praktijk.

“Baas zijn over eigen gezondheid is baas zijn over eigen gegevens”, zegt Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid bij het ministerie van VWS in zijn openingsspeech. Hij liet ons MedMij zien, een manier waarop persoonlijke gezondheidsomgevingen gegevens uitwisselen met, onder andere, zorgorganisaties. MedMij is een voorbeeld van koude ict voor warme zorg.

Ron: “Afspraken die je moet maken voor de zorg doe ik altijd voor mensen.” Hij deelde de afspraken die tot dusver in het Informatieberaad Zorg gemaakt zijn. “We gaan informatieafspraken koppelen aan het leveren van goede zorg.”

Ook deed Ron de oproep aan de IZO-community om 26 juni naar de meet up van VWS te komen. “De deuren van het ministerie staan open voor iedereen die over informatievoorziening in de zorg wil praten, vooral patiënten.”

De vijf workshops gingen over de voorspelbaarheid van de impact van veranderingen, privacy, waardecreatie door innovatie, administratieve lastenverlichting en de vertaaltool.

Tijdens de lunch was er veel belangstelling voor de Experience Room waar diverse innovaties bekeken en beleefd konden worden, zoals zorgrobot Zora, de ‘slimme luier’ en de BeleefTV.

’s Middags gingen Marcel Heldoorn (Patiëntenfederatie Nederland), Ron Roozendaal (VWS) en Johan Pouwelse (TU Delft) met elkaar en met de deelnemers de dialoog aan over drie stellingen:

  • ‘Mijn gezondheid stel ik boven de bescherming van mijn privacy.’
  • ‘De talen van de persoonlijke gezondheidsomgevingen worden leidend als het gaat om gegevensuitwisseling.’
  • ‘Het privacyvraagstuk verdwijnt zodra de patiënt al zijn dossiergegevens in beheer krijgt.’

Na het gesprek is duidelijk dat we weleens aan het begin zouden kunnen staan van een toekomst, waarin gezondheid, privacy, veilige gegevensuitwisseling en informatiestandaarden naar ieders tevredenheid in balans zijn.

‘Hier was u bij’: sfeerimpressie van de Denktank IZO 13 juni 2017 


In de komende week verschijnt het complete verslag van de dag, inclusief een verslag per workshop en de filmpjes over de vertaaltool en Mijn Zorg Log.


Op de Denktank IZO gaan we aan de slag met innovaties in de digitale informatievoorziening. Van detecteren van nieuwe ontwikkelingen, naar denken, naar doen, naar doorleven en doorgeven. Met elkaar denken we na over de verwachte impact van innovaties op de zorg en ondersteuning. 

De Denktank IZO is vooral gericht op informatiemanagers en beleidsmedewerkers bij gemeenten, zorgaanbieders, verzekeraars, patiëntenorganisaties en bestuur en uitvoeringsorganisaties.

De Denktank IZO is een activiteit van Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning (IZO). Kijk voor meer informatie op www.istandaarden.nl/izo

primary@149.210.155.96