Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Digitalisering met blockchain maakt administratie in de kraamzorg efficiënter en transparanter

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

Zorginstituut Nederland en VGZ beproeven blockchaintechnologie in de praktijk

14 juni 2018 - In de kraamzorg valt naar verwachting een transparanter en efficiënter proces voor het registreren van kraamzorguren te realiseren door digitalisering met inzet van blockchaintechnologie. Dit blijkt uit de recent uitgevoerde praktijkproef blockchain in de kraamzorg door coöperatie VGZ en Zorginstituut Nederland. Deelnemende verzekerden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar zijn enthousiast over het extra inzicht, de bewustwording en de regie die onder verzekerden ontstaat. De kraamzorg voor Nederlands eerste ‘blockchainbaby’s’ is inmiddels afgesloten en de resultaten van de proef zijn bekend.

Ongeveer 30 kraamgezinnen en kraamverzorgenden van de driekraamzorgaanbieders LiemersCare, Kraamzorg Zuid-Gelderland en Kraamzorg VDA hieldenvoor de proef de urenregistratie bij in de blockchaintoepassing ‘Mijn Zorg Log. Deze toepassing liet hetZorginstituut vorig jaar ontwikkelen door blockchainontwikkelaar Ledger Leopardom inzicht te krijgen in de mogelijkheden en consequenties vanblockchaintechnologie in relatie tot bestaande processen, wet- en regelgevingen technieken in de zorg. Met de praktijkproef is getoetst hoe deelnemers hetwerken ermee ervaren.


Vereenvoudiging administratieve processen

Het gebruik van de blockchaintoepassing Mijn Zorg Log leidt tot één actuele gedeelde waarheid over geïndiceerde, geleverde en resterende kraamzorguren voor verzekerden, kraamverzorgenden, kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraar. Het administratieve proces wordt vereenvoudigd, doordat een aantal controles en data invoer stappen niet meer nodig zijn. Zo vervalt de huidige stap van de verwerking van papieren urenstaten in het informatiesysteem van de zorgaanbieder.

Met blockchaintechnologie kan op verschillende terreinen tijdswinst worden geboekt doordat het administratieve proces rondom de registratie, declaratie en uitbetaling van kraamzorguren anders en eenvoudiger kan worden ingericht. Kraamverzorgenden die in de praktijkproef met Mijn Zorg Log werkten zijn enthousiast: “Het gebruik van Mijn Zorg Log vind ik helemaal passen bij deze tijd, het is handig en makkelijk. Ik zou het graag vandaag al willen gebruiken in mijn werk. En als het in de toekomst mogelijk is, om met toestemming van de moeder, ook patiëntinformatie te delen met bijvoorbeeld de verloskundige, huisarts of het consultatiebureau zou dat ideaal voor mijn werk zijn. Dan beschikken alle partijen bij de overdracht over dezelfde informatie”, aldus kraamverzorgende Linda van As van Kraamzorg Zuid-Gelderland.

De geïdentificeerde korte termijn verbeteringen voor de kraamzorg zijn mogelijkerwijs ook deels met andere technieken dan enkel met blockchain te behalen. Hoe dit uitpakt bij schaalvergroting op lange termijn vergt verder onderzoek.

Kraamzorg LiemersCare is erg enthousiast over de ervaring met de praktijkproef. Directeur Wim Peters: “Het systeem geeft ons als kraamzorg een aantal voordelen. De administratieve last neemt af, voornamelijk in de backoffice, en het zou bij schaalvergroting en adoptie door grote zorgverzekeraars doelmatigere en efficiëntere inzet van zorg kunnen realiseren. Voor Integrale Geboorte Organisaties voorzie ik dat declaratie/financiering met behulp van blockchaintechnologie een oplossingsrichting kan zijn. Deze organisaties hebben momenteel te kampen met een trage financiële afhandeling.” 


De hele keten betrokken
Voor de praktijkproef is met alle betrokken partijen het ketenproces ingericht uitgaande van de uitgangspunten die blockchaintechnologie biedt: regie voor de cliënt, dezelfde actuele en onweerlegbare informatiebron voor alle partijen en real-time afhandeling. Dit droeg bij aan de bestendiging van de onderlinge vertrouwensrelatie wat essentieel is voor het delen van dezelfde informatiebron.


Blockchain nog in de kinderschoenen 

Om de toegevoegde waarde van blockchain ten volle te benutten moet nog wel een aantal vraagstukken, onder andere op het gebied van privacy, governance en digitale identiteit worden beantwoord. Voor de zorg is in verband met het gebruik van bijzondere persoonsgegevens een permisssioned blockchaintype op dit moment het meest geschikt. Een permissioned blockchain biedt functionaliteiten om privacygevoelige informatie te verwerken in de (kraam)zorg indien daarvoor maatregelen worden genomen. In Mijn Zorg Log staat privacygevoelige informatie niet op de blockchain opgeslagen. Op de blockchain staan namelijk enkel sleutels, hashes en pointers naar data en gebruikers.

De wijze waarop de governance van blockchainoplossingen ingeregeld kan worden bij ketenverbreding en domeinoverstijging vergt vervolgonderzoek. Daarbij is het van belang om te kijken wat nodig is om het publiek belang en het belang van de burger voorop te plaatsen. Om de burger regie te geven, zou de burger moeten kunnen beslissen over wie recht heeft op inzage, toevoegen en aanpassen van zijn informatie in de blockchain. 

Tiana van Grinsven, lid Raad van Bestuur Zorginstituut Nederland: “Met de praktijkproef hebben we ervaren wat deze nieuwe technologie kan betekenen voor de informatie-uitwisseling in de zorg. De mogelijkheden om administratieve processen te vereenvoudigen, effectiever en efficiënter in te richten en daarmee administratieve druk te verlichten, laten een toekomstscenario zien met voordelen voor alle betrokken ketenpartijen. De praktijkproef toont aan dat de burger met blockchain een centrale positie kan krijgen binnen zijn eigen zorgprocessen en inzicht kan hebben zijn eigen gegevens. Inzicht en regie voor de burger zijn voor het Zorginstituut van groot belang. De ontwikkeling van blockchain staat in de kinderschoenen. Kennisdeling binnen de zorg is nodig om ervoor te zorgen dat partijen niet opnieuw hetzelfde wiel uitvinden. Er zijn nog veel vragen, maar de resultaten uit de praktijkproef maken duidelijk dat het de moeite waard is samen aan de slag te gaan met blockchain in de zorg.

Het rapport van de praktijkproef blockchain in de kraamzorg is te downloaden van: 

www.blockchainindezorg.nl


primary@149.210.155.96