Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Draaiboek gegevensaanlevering voor EB Zorg Thuis

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 oktober 2015 – In het afgelopen jaar hebben zorgaanbieders voor de eigen bijdrage van extramurale zorg deze zorg in uren of dagdelen bij het CAK aangeleverd. Met ingang van 2016 verandert dit, en is het nodig het CAK-systeem initieel te vullen.

Daarom heeft Zorginstituut Nederland in samenwerking met het CAK een draaiboek opgesteld voor zorgkantoren en zorgaanbieders. Dit is alleen van toepassing op het iWlz-berichtenverkeer.

Draaiboek downloaden
Het draaiboek, dat u kunt downloaden in het menu rechts, voorziet in de informatiebehoefte voor de nieuwe aanlevering door zorgkantoren en de initiële vulling vanaf 4 januari 2016. De volledige titel van het document luidt Draaiboek implementatie gegevensaanlevering t.b.v. opleggen eigen bijdrage zorg thuis.

Eén eigen bijdrage Wlz-zorg
Vanaf 4 januari 2016 wordt de eigen bijdrage over de extramurale Wlz-zorg opgelegd op basis van het feit dat zorg geleverd wordt. De hoeveelheid geleverde zorg is niet meer van invloed op de  hoogte van de eigen bijdrage. Door deze wijziging bestaat onder de Wlz nog slechts één eigen bijdrage: de intramurale eigen bijdrage (hoog en laag).

Geen ‘opgave productie’ meer
Het betekent dat zorgaanbieders geen ‘opgave productie’ meer hoeven te doen via de ZA-standaard. In plaats daarvan leveren de zorgkantoren met ingang van 4 januari 2016 gegevens over de extramurale Wlz-zorg bij het CAK aan via de CA-berichten.

Initiële vulling
Om er zorg voor te dragen dat het CAK per 4 januari 2016 over de juiste gegevens beschikt om vanaf dat moment voor iedereen de juiste intramurale eigen bijdrage op te leggen, is een initiële vulling noodzakelijk. De zorgkantoren dienen hiervoor de gegevens aan te leveren. In het draaiboek is opgenomen om welke informatie het gaat.

Meer informatie
Het CAK heeft op de website een lijst opgenomen met veelgestelde vragen van zorgkantoormedewerkers over de nieuwe aanlevering. U kunt ook contact opnemen met het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96