Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Draaiboek samenvoeging DSW-zorgkantoorregio’s

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 oktober 2016 – Zorgkantoor DSW heeft per 1 januari 2016 de twee zorgkantoorregio’s samengevoegd tot één zorgkantoorregio: Zorgkantoor Delft Westland Oostland.

In december 2016 wordt de samenvoeging in de administraties van alle ketenpartijen verwerkt met het iWlz-berichtenverkeer. De partijen hebben daarover afspraken gemaakt en ze vastgelegd in een draaiboek.

Wijzigingen doorvoeren via het berichtenverkeer
Na een impactanalyse is ervoor gekozen om de wijzigingen in de systemen en huidige zorgtoewijzingen via het reguliere berichtenverkeer te laten plaatsvinden. Door bepaalde berichten met elkaar uit te wisselen, passen zorgkantoren, zorgaanbieders en het CAK de brongegevens in hun registratiesystemen aan.

Welke informatie-uitwisseling is nodig?
In het kort komt het neer op:

  • Intrekken van de huidige zorgtoewijzingen (actie zorgkantoren en zorgaanbieders)
  • Toewijzen van nieuwe zorgtoewijzingen (actie zorgkantoren en zorgaanbieders)
  • Af / aanmelden van de zorg (actie zorgaanbieders en zorgkantoren)
  • Af / aanmelden eigen bijdrage (actie zorgkantoren en CAK)

Download het draaiboek
Zorginstituut Nederland heeft met zorgkantoor DSW een draaiboek samengesteld over de te nemen stappen en de tijdstippen waarop die gezet moeten worden. Het ‘Landelijk draaiboek samenvoeging zorgkantoorregio’s DSW Zorgkantoor’ – dat de zorgkantoren ook verspreiden onder de betrokken zorgaanbieders – kunt u downloaden onder ‘Meer informatie’. Daar vindt u ook het nieuwsbericht dat DSW verstuurde naar de aanbieders.

Doorvoer wijzigingen nog dit jaar
Alle berichten die uitgewisseld worden voor deze samenvoeging, versturen de partijen nog in 2016. De keuze voor deze planning is gemaakt om geen extra hinder te ondervinden bij de migratie van iWlz 1.1 naar iWlz 1.2.

Hebt u vragen?
Inhoudelijke vragen over het draaiboek kunt u stellen aan het Beheerteam iStandaarden via info@istandaarden.nl. Met vragen over het proces van de gegevensuitwisseling voor de samenvoeging kunt u terecht bij uw eigen zorgkantoor.

primary@149.210.155.96