Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Referentiegroepen van start: voorbereiding nieuwe releases iWlz, iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 maart 2016 – Met de bijeenkomst van de Referentiegroep iWlz op 8 maart en de Referentiegroep iWmo/iJw op 10 maart is de inhoudelijke voorbereiding voor de nieuwe iStandaarden-releases begonnen. 

Naar verwachting worden op 1 juni 2016 de conceptspecificaties gepubliceerd, de opmaat voor de implementatie van de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw.

De deelnemers aan de referentiegroepen stemmen de inhoud van de releases met elkaar af. Zij doen dat in eerste instantie in nog een aantal afzonderlijke bijeenkomsten, een voor iWlz en een voor iWmo/iJw. Afsluitend vindt integraal overleg plaats, waarbij vertegenwoordigers uit het complete werkveld tegelijk aanwezig zijn: zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, CIZ, CAK, VWS, NZa, Vektis, ISD van VNG, SVB en ZN.

In het integraal overleg komen vooral domeinoverstijgende onderwerpen aan de orde. Juist daar waar domeinen samenlopen, wordt in de praktijk veel hinder ondervonden. Beoogd wordt om met de integrale referentiegroep kennis en begrip van elkaars (informatie)processen te genereren. Dat bevordert de samenwerking tussen domeinen.

De Stuurgroep iWlz en het programma ISD voor iWmo/iJw geven de bijeenkomsten richting met informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, onderhoud en optimalisatie van de informatievoorziening en technische innovatie.

In alles wat de referentiegroepen doen, is het proces dat een cliënt doorloopt het uitgangspunt. Hoe beweegt hij zich zo soepel mogelijk door het zorgadministratieproces en welke informatie-uitwisseling is daarbij nodig? Daarover wordt in de bijeenkomsten zowel plenair als in kleine groepjes gesproken. Het levert waardevolle inbreng op om de conceptspecificaties verder uit te werken.

In de komende periode spreken de groepsleden elkaar regelmatig over de nieuwe release. De Referentiegroep iWlz komt op 22 maart weer bij elkaar, de leden van de Referentiegroep iWmo/iJw op 24 maart. Een van de deelnemers over de Referentiegroep iWlz: “Dit zijn sessies waar ik energie van krijg, we werken samen naar een flexibel toekomstbeeld.”

Op maandag 11 april vindt de afsluitende, integrale referentiegroep plaats waar deelnemers domeinoverstijgende onderwerpen van de drie iStandaarden bezien.

In april en mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de bijeenkomst vertalen naar techniek. Hebt u vragen over de referentiegroepen voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.


primary@149.210.155.96