Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Extra toelichting bij OP266 voor gebruikers van iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

14 november 2017 – Vandaag is het document Bijeenkomst voor softwareleveranciers over OP266 gepubliceerd. Daarin komen wensen, vragen en opmerkingen aan bod over de werkwijze van aspecifiek toewijzen en meervoudig factureren. Het document is bedoeld voor alle gebruikers van iWmo en iJw die meer willen weten over de uitvoering van bedrijfsregel 266 (OP266). 

Om extra toelichting te geven bij OP266 is in oktober een bijeenkomst georganiseerd voor softwareleveranciers van zowel gemeenten als aanbieders van zorg en ondersteuning. In het document vindt u het verslag van de bijeenkomst en de antwoorden op hun vragen, wensen en opmerkingen.

Onderwerpen
In ‘Vragen over OP266 - verslag en antwoord’ komen aan de orde:

  • omvang in toewijzingsbericht;
  • gebruik van regieberichten;
  • productcodes functietarieven;
  • niet-veegprincipe;
  • budgetbewaking;
  • OP266 in relatie tot accountantsprotocol;
  • generiek product;
  • ondersteuning tot 1 april 2018.

Goede onderlinge afspraken maken

Voor vrijwel alle onderwerpen geldt dat goede onderlinge afspraken over het bewust gebruik van berichtenverkeer tussen gemeente en aanbieder nodig zijn. Partijen moeten per situatie kijken naar de waarde van bijvoorbeeld omvang of de inzet van regieberichten.

Werkwijze tot 1 april
Gemeenten en aanbieders die afspreken om de werkwijze al vóór 1 april 2018 te gebruiken, moeten hun softwareleverancier raadplegen of dat in de huidige applicatie mogelijk is.

Als het voor de huidige releases iWmo 2.1 en iJw 2.1 onmogelijk is, dan moeten er voor de periode tot 1 april 2018 aanvullende afspraken worden gemaakt om de werkwijze mogelijk te maken.

Mochten partijen hier onderling niet uitkomen, dan kunnen het Zorginstituut en de implementatieadviseurs van het programma i-Sociaal Domein helpen.

Vragen en contact
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96