Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Filmpje: samen werken aan informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

11 juli 2019 – Wat zijn iStandaarden en wie zijn erbij betrokken? En hoe werkt het releaseproces van de informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning? Die vragen worden beantwoord in een informatief filmpje over iStandaarden, waarin de informatie-uitwisseling over cliënten in de Wlz, Wmo en Jeugdwet wordt uitgelegd.

Administratieve lasten minimaliseren is het belangrijkste doel van iStandaarden. Met iStandaarden willen we samen met alle partijen in het veld van zorg en ondersteuning toewerken naar gegevensuitwisseling die efficiënt en transparant is. We streven naar een werkveld waarin alle partijen dezelfde taal spreken en dezelfde techniek gebruiken. We doen dat door de gegevensuitwisseling in dat werkveld zoveel mogelijk te standaardiseren.

Bijeenkomsten door heel Nederland
Het hele jaar door werkt een groot aantal partijen samen aan nieuwe releases van iStandaarden. Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland doet dat onder andere door veel bijeenkomsten te organiseren door heel Nederland.

Vijf iStandaarden
In 2015 werd de overgang gemaakt van AZR (AWBZ-brede zorgregistratie) naar iWlz en inmiddels beheert en ontwikkelt Team Informatiestandaarden van Zorginstituut Nederland vijf iStandaarden: iWlz, iWmo, iJw, iPgb en iEb. We doen dat in nauwe samenwerking met het werkveld.

Inhoud filmpje
In dit filmpje komen diverse mensen uit het werkveld aan het woord over iStandaarden in de zorg en ondersteuning. Wat zijn iStandaarden volgens hen? En hoe werken alle betrokken partijen op een referentiegroepbijeenkomst aan nieuwe releases van deze informatiestandaarden?

Doelgroep
Het filmpje is bedoeld voor professionals die bezig zijn met iStandaarden en betrokken zijn bij informatiemanagement in de zorg (i-zorg), hun achterban én voor mensen die geïnteresseerd zijn in informatiestandaarden in de zorg en ondersteuning.


primary@149.210.155.96