Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Functionele standaard Wmo-berichten vastgesteld

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 april 2014 – Op 10 april heeft de stuurgroep i-HLZ de functionele standaard voor het elektronische berichtenverkeer in de nieuwe Wmo vastgesteld. Met deze standaard worden de bestaande specificaties in de AWBZ optimaal hergebruikt. In de stuurgroep i-HLZ zijn VWS, VNG, Zorgverzekeraars Nederland, Actiz, VGN, CAK, CIZ en Zorginstituut Nederland vertegenwoordigd.

Totstandkoming in samenwerking
De standaard is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten, aanbieders, softwareleveranciers, zorgkantoren en beheerorganisaties. De vaststelling markeert een belangrijke stap in het ondersteunen van de transitie naar de nieuwe Wmo. De Wmo-standaard wordt niet verplicht gesteld, maar het belang van standaardisatie wordt wel door alle partijen binnen de Wmo onderschreven.

Technische uitwerking volgt
De specificaties gaan over berichten voor het toewijzen en declareren van ondersteuning. Daarnaast zijn ook berichten over de aanvang, beëindiging, mutatie en wachtlijststatus opgenomen. De komende weken werken Zorginstituut Nederland en Vektis aan de technische uitwerking, die uiterlijk eind mei gepubliceerd zal worden. Rond 1 juli wordt de volledig uitgewerkte standaard vastgesteld. Tot die tijd kan nog correctief onderhoud aan de berichten plaatsvinden; functionele wijzigingen worden niet meer verwacht.

Implementatie en beheer
In opdracht van het ministerie van VWS neemt Zorginstituut Nederland, in samenwerking met Vektis voor de declaratiestandaard, het beheer en de implementatie van de ontwikkelde informatiestandaard op zich. Hierbij wordt waar mogelijk aangesloten bij technische en inhoudelijke definities die breder in het zorgdomein worden gebruikt. 

Om de standaard verder aan te scherpen én om te bepalen welke informatie en ondersteuning nodig is bij de implementatie en het gebruik van de standaard, organiseert Zorginstituut Nederland in samenwerking met VWS en Vektis in april en mei bijeenkomsten met een vertegenwoordiging van alle betrokken ketenpartijen. Deze vertegenwoordiging noemen we Referentiegroep Wmo. Deze groep bestaat uit een deskundigen die vanuit het bredere perspectief kijken naar het gebruik en de implementatie van de Wmo-standaard. In de referentiegroep zijn zorgaanbieders, gemeenten, softwareleveranciers, zorgkantoren, CAK, SVB, KING, VNG, Vektis, VWS en Zorginstituut Nederland vertegenwoordigd. 

Naast deze bijeenkomsten wordt samen met KING ook een toets gedaan op het gebruik van de standaarden in de Living Labs VISD en de relatie met het daar op te stellen programma van eisen. Input daaruit landt vervolgens in het beheerproces van de standaarden bij Zorginstituut Nederland en Vektis. 

Ondersteuning
In de komende maanden werken we aan een aanbod rond infrastructuur, testfaciliteiten, een helpdesk en communicatiemiddelen. Daarmee wordt het gebruik van de Wmo-berichten minimaal voor de duur van transitieperiode ondersteund. Op www.zorgregistratie.nl worden de specificaties en de uitwerking van het aanbod gepubliceerd.

primary@149.210.155.96