Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gebruik van iWmo en iJw wordt wettelijk verplicht

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 februari 2019 – Op 22 januari 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Vermindering uitvoeringslasten en regionale samenwerking’ aanvaard. Daarmee zijn gemeenten en zorgaanbieders op termijn wettelijk verplicht om te werken met iWmo en iJw: de standaarden die beschikbaar zijn voor de administratieve afhandeling van de zorg.

Het wetsvoorstel beoogt onder andere de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te beperken. In de nieuwe situatie gelden voortaan regels van het ministerie van VWS over de financieringswijzen en administratieve processen die horen bij de bekostiging én over gegevensuitwisseling en verantwoording.

In de praktijk van gebruikers van iWmo en iJw betekent het toepassen van onder andere de processen, bedrijfsregels en controles van de informatiestandaarden iWmo en iJw verplicht wordt voor gemeenten en zorgaanbieders.

Daarnaast wordt Zorginstituut Nederland wettelijk verantwoordelijk voor het beheer van de informatiestandaarden iWmo en iJw, net zoals dat al geldt voor iWlz.

De verplichting heeft verder geen gevolgen voor de huidige functionele relatie tussen het Zorginstituut en de Stuurgroep i-Sociaal Domein.

Momenteel wordt gewerkt aan het afronden van de ministeriële regeling en worden de momenten en voorwaarden van inwerkingtreding van de onderdelen van de wetswijziging vastgesteld.

Contact
Met vragen kunt u terecht bij Team Informatiestandaarden via (020) 797 89 48  en info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96