Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gebruikers van iWmo en iJw: bereid u voor op implementatie van iWmo 2.2 en iJw 2.2

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 februari 2018 – Per vandaag zijn de landelijke draaiboeken migratie voor iWmo en iJw beschikbaar. De draaiboeken voorzien gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers van landelijke tijdlijnen voor de migratie van 2.1 naar 2.2 in april 2018.

Er is een iWmo-draaiboek en een iJw-draaiboek gepubliceerd. Hoewel het separate documenten zijn, komen de tijdlijnen overeen en zijn er nauwelijks inhoudelijke verschillen. In dit bericht leest u daarover meer in de alinea ‘Verschil tussen draaiboek voor iWmo en iJw’.

U kunt beide draaiboeken downloaden onder ‘Meer informatie’. In de iBieb is het draaiboek voor iWmo opgenomen in de iBieb onder het kopje ‘Release iWmo 2.2’ en het draaiboek iJw onder ‘Release iJw 2.2’.

Achtergrond van de publicatie
Per 1 april 2018 zijn iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Vanaf dat moment treedt een aantal wijzigingen in het berichtenverkeer in werking die in het afgelopen jaar uitgebreid zijn voorbereid door gemeenten, aanbieders, hun softwareleveranciers en brancheverenigingen.

Meer weten over de voorbereiding en voordelen van de nieuwe releases? Lees het nieuwsbericht Implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat u moet weten over de voorbereiding.

Landelijke afspraken voor een soepele overgang
Een soepele overgang valt of staat bij landelijke afspraken over uitfasering van de berichten in de lopende iStandaarden-versies. In de migratiedraaiboeken voor iWmo en iJw staat daarom beschreven wat er tijdens de migratieperiode moet gebeuren en wie de actiehouders zijn.Verschil tussen draaiboek voor iWmo en iJw
Per domein is een apart landelijk draaiboek migratie uitgebracht. De tijdlijnen in beide draaiboeken zijn identiek. Het enige verschil is dat er in het iJw-draaiboek aandacht is voor de declaratieberichten JW321 en JW322. Beide berichten kunt u nog gebruiken voor declaratie van DBC-zorg die in 2017 of eerder is geleverd.

Bent u actief in zowel de Wmo als de Jeugdwet?
Als u in beide domeinen actief bent, is het raadzaam om het iJw-draaiboek te raadplegen voor informatie over JW321 en 322. Zie paragraaf 1.4 ‘Declaratieberichten jeugd-ggz’ op pagina 5 in het draaiboek voor iJw.

Migratieperiode heeft drie fasen
De migratie bestaat uit drie fasen: afsluiting, transitie, en ingebruikname en nazorg. Tot donderdag 29 maart 2018 13.00 uur worden berichten uitgewisseld in de iJw 2.1-standaard. Vanaf 3 april 2018 doen alle gebruikers van het iWmo en iJw-berichtenverkeer dat met de nieuwe versie van de standaard: iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Facturen en retourberichten vóór zondag 18 maart 2018
Het landelijk advies is om tijdens de migratieperiode geen factuurberichten en declaratieberichten (WMO303, JW303 en JW321) te versturen naar gemeenten. Omdat er tussen het heen- en retourbericht een verwerkingstijd nodig is, wordt aanbieders geadviseerd om uiterlijk vóór zondag 18 maart de declaratie of factuur te hebben gestuurd.

Op die manier hebben gemeenten nog voldoende tijd om deze berichten voor de migratieperiode te beantwoorden met een retourbericht, namelijk tot uiterlijk 29 maart 13.00 uur. Aan zorgaanbieders wordt gevraagd om nieuwe factuur- of declaratieberichten pas weer vanaf dinsdag 3 april 2018 13.00 uur te verzenden en wel in versie 2.2.

Contact en vragen
Vragen over de keteninfrastructuur kunt u stellen aan ISD-Regie via isd-regie@vng.nl. Met vragen over het berichtenverkeer of opmerkingen bij de draaiboeken kunt u terecht bij Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96