Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gegevensuitwisseling pgb samengebracht op istandaarden.nl

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

26 september 2016 – Vanaf vandaag is informatie over gegevensuitwisseling rond pgb’s te vinden op de website van iStandaarden.

Op verzoek van de organisatie Ketenregie Trekkingsrecht PGB is informatie rond het trekkingsrecht pgb samengebracht op iStandaarden. De samenvatting onder de naam iPgb geeft de wens aan voor verdere harmonisatie met de andere iStandaarden.

iPgb is toegevoegd aan het tabblad iStandaarden op deze website. Dit is de directe link naar alle informatie over iPgb die momenteel beschikbaar is.

Trekkingsrecht pgb
Sinds 1 januari 2015 is het trekkingsrecht pgb ingevoerd. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt de aanbieder van zorg en ondersteuning voor geleverde zorg uit het door gemeente of zorgkantoor beschikbaar gestelde budget. De SVB is budgetbeheerder.

Het succes van het trekkingsrecht pgb valt of staat bij de correcte uitwisseling van gegevens tussen gemeenten, zorgkantoren en de SVB. Daarvoor heeft de SVB gegevens nodig van gemeenten en zorgkantoren. Voor eenduidige en efficiënte informatie-uitwisseling is standaardisatie van het berichtenverkeer noodzakelijk. 

iPgb als informatiestandaard
iPgb 1.0 is een informatiestandaard voor gemeenten, zorgkantoren en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De tot dusver gepubliceerde informatie bestaat uit vastgestelde documenten. De informatie over de iPgb-berichten – toekenningsbeschikking (TKB), het retourbericht RTKB en budgetafsluitbericht (BAB) – vindt u in de specificaties van iPgb

iPgb in ontwikkeling
De informatie over iPgb en de doorontwikkeling van de informatiestandaard wordt in de toekomst verder uitgebreid. Daarbij worden vanzelfsprekend alle partijen uit het werkveld betrokken.

Meer weten?
Op istandaarden.nl bieden we primair informatie over iPgb. Voor meer algemene informatie over het pgb verwijzen wij u naar de informatie over trekkingsrecht op de website van de SVB

primary@149.210.155.96