Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gemeenten en zorgaanbieders bouwen aan samenwerking en minder administratieve lasten

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

27 november 2018 – ‘Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de informatiestandaarden iWmo en iJw’. Uit bijeenkomsten die het Zorginstituut samen met Ketenbureau i-Sociaal Domein organiseerde, is dat een van de belangrijke lessen voor gemeenten en zorgaanbieders.

Hoe kunnen zij het administratieve proces in de Wmo en Jeugdwet sneller en soepeler laten verlopen? Wat is nodig voor samenwerking en goede onderlinge afspraken over de toepassing van de iStandaarden? In oktober en november gingen de deelnemers daarover met elkaar in gesprek in workshops op zeven locaties, verspreid door heel Nederland.

Ideeën delen en gezamenlijk optrekken
Groepsgewijs bespraken de deelnemers de verwachte impact van de nieuwe releases. Ze gingen in op de vraag hoe iWmo 2.3 en iJw 2.3 geïmplementeerd kunnen worden. Een ieder kon ideeën delen over de beste voorbereiding en manieren aangeven om gezamenlijk op te trekken.

Praktische tips voor de nieuwe release
Tijdens deze regiobijeenkomsten gaf het Zorginstituut daarbij informatie en praktische tips over iWmo 2.3 en iJw 2.3. Deze nieuwe iStandaarden-releases voor de Wmo en Jeugdwet worden op 1 april 2019 van kracht.

In de dialoog werd duidelijk dat soms onterecht wordt gedacht dat de afspraken alleen gaan over ICT of dat ze de beleidsvrijheid inperken van gemeenten. iWmo en iJw zijn informatiestandaarden die júist zijn ontwikkeld om beleidsonafhankelijk te werken. Net als iWlz geven iWmo en iJw een kader dat de inhoudelijke beleidsvrijheid niet raakt, maar wel zorgt voor eenduidigheid in het administratieve proces en voor duidelijke bedrijfsafspraken.

De belangrijkste lessen uit de regiobijeenkomsten

  •  Maak in je hele organisatie duidelijk dat landelijke afspraken bestaan over samenwerking in het administratieve proces en dat ze zijn vastgelegd in de standaarden iWmo en iJw.
  •  Betrek daarbij de collega’s van beleid, inkoop, financiële administratie, control en informatiemanagement.
  •  Zorg ervoor dat de landelijke afspraken meegenomen worden in het beleids- en inkoopproces.

Contact en meer informatie
iStandaarden kunnen ook uw gemeente of zorginstelling helpen om optimaal samen te werken op basis van landelijke afspraken over de administratie van Wmo- en jeugdzorg. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary@149.210.155.96