Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Gewijzigde scenario's administratieve afhandeling uitstroom AWBZ

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

17 december 2014 – In oktober en november 2014 hebben ketenpartijen afspraken gemaakt om de AWBZ-uitstroom ordentelijk in de systemen van elke ketenpartij te administreren. Hiervoor zijn diverse scenario’s ontwikkeld en vormgegeven en inmiddels deels ook al uitgevoerd. 

Een aantal onderwerpen is in de afgelopen periode verder uitgewerkt, zodat betrokkenen het document 'Administratieve afhandeling AWBZ Uitstroom' hebben bijgesteld. U kunt het downloaden in het menu rechts.

Wijzigingsoverzicht
Op pagina 7 zijn deze wijzigingen doorgevoerd:

Scenario’s voor cliënten die in de Wlz blijven per 1 januari 2015

  • De tekst ‘Een uitzondering hierop vormen besluiten voor LVG en SGLVG’ is gewijzigd in ‘Een uitzondering hierop vormen besluiten voor LVG’.
  • De tekst ‘Einddatums verwijderen is niet van toepassing voor LVG en SGLVG’ is gewijzigd in ‘Einddatums verwijderen is niet van toepassing voor LVG’.

Aan pagina 7 is deze tekst toegevoegd:

  • Cliënten van 18 jaar of ouder met een indicatie voor een GGZ-B-pakket blijven in de Wlz, ongeacht of zij wel of niet zijn opgenomen. De geldigheidsduur van hun indicatiebesluit wordt ambtshalve op drie jaar gesteld, gerekend vanaf de datum waarop de AWBZ wordt ingetrokken. Dat betekent dat alle GGZ-B-indicaties die op 1 januari 2015 nog geldig zijn ‘31-12-2017’ als einddatum krijgen.

    Zorgkantoren en zorgaanbieders passen zelf de einddatum van de indicaties en de zorgtoewijzingen in hun eigen systemen aan zonder dat daar berichtenverkeer aan te pas komt.
primary@149.210.155.96