Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Handreiking iWmo-berichtenverkeer gemeenten en hulpmiddelen-leveranciers beschikbaar

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

10 december 2019 - Vandaag is de handreiking ‘Gebruik van iWmo-berichtenverkeer door gemeenten en hulpmiddelenleveranciers (huur - vaste prijs)’ gepubliceerd. Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard. Deze standaard levert de specificatie voor de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen.

Eenduidige informatie-uitwisseling tussen gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning in het Wmo-domein, draagt bij aan het terugdringen van administratieve lasten. Inmiddels maken vrijwel alle aanbieders gebruik van het berichtenverkeer en maken daarbij gebruik van de iWmo-standaard.

Ook de leveranciers van hulpmiddelen maken steeds meer gebruik van het berichtenverkeer om informatie uit te wisselen met door hen gecontracteerde gemeenten over toewijzingen en declaraties. Omdat het berichtenverkeer primair is opgezet voor aanbieders van zorg en ondersteuning (en niet voor leveranciers van hulpmiddelen), blijkt in de praktijk dat er verschillen zijn ontstaan in de wijze waarop het berichtenverkeer van beide groepen is vormgegeven. Om ongewenste verschillen in het gebruik van de iWmo-standaard door gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen tegen te gaan en daarmee verwarring te voorkomen, is deze handreiking opgesteld.

Gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen contracteren verschillende bekostigingsvormen. Deze handreiking geeft uitwerking aan de informatie-uitwisseling omtrent de meest voorkomende bekostigingsvorm: ‘Huur – vaste prijs’.

Deze handreiking verduidelijkt de bedoelde toepassing van de huidige iWmo-standaard bij de informatie-uitwisseling tussen gemeenten en leveranciers van hulpmiddelen. De handreiking is het resultaat van een werkgroep waaraan enkele gemeenten, (vertegenwoordigers van) leveranciers van hulpmiddelen, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Zorginstituut hebben deelgenomen. De werkgroep roept alle veldpartijen op om conform deze handreiking te werken. Suggesties ter verbetering of aanvulling kunnen worden gestuurd aan het Zorginstituut Nederland, de beheerder van deze handreiking, via e-mail info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96