Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Handreiking iWmo gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

22 juli 2014 – Op 1 juli is de standaard iWmo 1.0 gepubliceerd. Deze standaard ondersteunt na de decentralisaties de berichtuitwisseling tussen gemeenten en aanbieders. De specificaties voor de standaard zijn vastgelegd in het BEP-model Wmo. 

De nu beschikbare handreiking biedt gemeenten en aanbieders houvast bij de voorbereidingen voor de implementatie van de standaard en bij het gebruik in de uitvoeringspraktijk.

De handreiking bestaat uit drie delen. In deel I geven we achtergrondinformatie over de standaard:

 • wat is de iWmo-standaard;
 • het nut van het werken met de iWmo-standaard;
 • de berichten uit de standaard;
 • hoe de standaard past op de varianten in de uitvoeringspraktijk;
 • de routing van het bericht: hoe het van de verzender naar de ontvanger gaat.

Deel II is een stappenplan voor de voorbereidingen en bevat:

 • wat moet er geregeld worden, met wie en voor wanneer;
 • de afspraken die over de standaarden gemaakt moeten worden;
 • de aansluiting op de infrastructuur;
 • de tests die uitgevoerd moeten worden en de ondersteuning die daarbij wordt geboden;
 • wegwijzer naar de plekken waar informatie beschikbaar is ter ondersteuning van de implementatiefase.

Deel III bestaat uit bijlagen:

 • Standaarden in de inkoopdocumenten;
 • Zorgvuldig gebruik berichten.
primary@149.210.155.96