Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw online

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

12 augustus 2015 – De Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders bij de vertaling van inkoopafspraken in informatie-uitwisseling.

De handreiking is een coproductie van VNG en Zorginstituut Nederland, met steun van de zorgbranches.

Op weg naar een lijn
Gemeenten en zorgaanbieders zijn alweer ruim een half jaar aan de slag met de nieuwe Wmo en de Jeugdwet. In de afgelopen maanden ontstond rond de nieuwe vormen van hulpverlening een grote variëteit in de inrichting en uitvoering. Als reactie daarop geven VNG, Zorginstituut Nederland en de zorgbranches de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw uit. De handreiking beoogt meer lijn te brengen in de administratieve processen en de informatievoorziening van partijen die werken met deze standaarden voor elektronisch berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders.

Gebaseerd op de praktijk
In de handreiking zijn drie uitvoeringsvarianten voor zorg en ondersteuning uitgewerkt: inspanningsgericht, outputgericht en taakgericht. De handreiking gaat in op de uitgangspunten en afgesproken werkwijzen van elke variant en legt de relatie met het standaardberichtenverkeer van iWmo en iJw 2.0. De keuze voor een uitvoeringsvariant helpt om het aantal maatwerkafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders te beperken en om de administratieve lasten te verlagen.

Voor wie?
De Handreiking Uitvoeringsvarianten is gericht op de eerstverantwoordelijken voor bedrijfsvoering, uitvoering, administratie en techniek bij gemeenten en aanbieders van zorg en ondersteuning. Bij elk van de drie uitvoeringsvarianten lezen zij een sterk aanbevolen werkwijze die het fundament vormt voor een soepele manier van werken met iWmo en iJw. De handreiking helpt om de informatie-uitwisseling voor 2016 in te richten op basis van aanbevolen werkwijzen en vernieuwde berichtspecificaties.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Programma Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG. Informatie over de berichtspecificaties van iWmo en iJw vindt u op deze website via de rubrieken Wmo en Jeugdwet.

primary@149.210.155.96