Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Handreiking Uitvoeringsvarianten nu integraal onderdeel van iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

17 juli 2017 – Vanaf vandaag is de Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw integraal onderdeel van iWmo en iJw. Daarmee is het document in z’n geheel opgenomen in de informatiemodellen Wmo en Jeugdwet. Ook is de handreiking bijgewerkt en geactualiseerd vergeleken met de eerste versie, die in 2015 uitkwam.

De Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw beschrijft drie uitvoeringsvarianten die de verbinding leggen tussen inkoop, zorgadministratie en het berichtenverkeer.

Gemeenten hebben de vrijheid om een van deze drie varianten te kiezen voor hun uitvoering van zorg en ondersteuning. De specificaties van iWmo en iJw ondersteunen de drie uitvoeringsvarianten zoals ze in de handreiking zijn uitgewerkt.

Nu de handreiking is ondergebracht in de informatiemodellen, is Zorginstituut Nederland verantwoordelijk voor de bewaking van de inhoudelijke juistheid en de aansluiting op andere producten rond iWmo en iJw.

Ook wordt de Handreiking Uitvoeringsvarianten opgenomen in het releaseproces van iWmo en iJw. Dat betekent dat eventuele functionele wijzigingen voor de handreiking kunnen worden voorgesteld en besproken in de referentiegroepbijeenkomsten.

Handreiking Uitvoeringsvarianten en Informatiemodel
Vanuit het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1) en het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) wordt verwezen naar de Handreiking Uitvoeringsvarianten en andersom. Ook is de handleiding opgenomen op de documentatiepagina’s van de modellen voor iWmo 2.2 en iJw 2.2.

Waar nodig worden de modellen aangevuld met operationele of technische regels die de informatie en afspraken uit de handreiking beter duiden. In de referentieprocessen in de informatiemodellen is ook informatie over de uitvoeringsvarianten opgenomen.

Geactualiseerde handreiking
De handreiking die vandaag is gepubliceerd, vervangt de oorspronkelijke versie van augustus 2015. De tekst van de nieuwe Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw is vooral bijgewerkt op basis van de actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld ouderbijdrage en jeugd-ggz en DBC. Alle wijzigingen ten opzichte van de eerste versie van de handreiking vindt u op pagina 21.

Contact
Met vragen of opmerkingen over de handreiking kunt u terecht bij de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


 

primary@149.210.155.96