Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Handreiking voor gebruik van iJw tussen gemeenten en gecertificeerde instellingen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 mei 2017 – Vandaag publiceert Zorginstituut Nederland een handreiking voor gemeenten en gecertificeerde instellingen. Het document helpt beide partijen om afspraken te maken over het gebruik van iJw.

Achtergrond
Sinds 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de Jeugdwet. Jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn maatregelen die worden uitgevoerd door gecertificeerde instellingen (GI’s). GI’s nemen een bijzondere positie in, omdat deze instellingen voor maatregelen in het gedwongen kader in verbinding staan met het justitiële domein.
Afspraken over gebruik van iJw
Om de landelijk vastgestelde berichtenstandaard iJw te gebruiken voor gegevensuitwisseling tussen GI’s en gemeenten is het belangrijk dat zij aanvullende afspraken maken over de manier waarop ze iJw gaan gebruiken. Daarbij helpt ‘Gebruik van iJw-berichtenverkeer door gemeenten en gecertificeerde jeugdzorginstellingen (gedwongen kader)‘. U kunt de handreiking downloaden onder ‘Meer informatie’.

Aanleiding voor de handreiking
De gemeente Arnhem onderzocht in 2015 hoe GI’s iJw kunnen inzetten voor gegevensuitwisseling met gemeenten. Als vervolg op de aanbevelingen van dit onderzoek, is een werkgroep van GI’s, gemeenten en branchevereniging Jeugdzorg Nederland aan de slag gegaan met de samenstelling van een handreiking.

Doel van de handreiking
De handreiking beschrijft de context en het gebruik van iJw voor het gedwongen kader. Het document is opgezet rond de vraag: hoe kunnen gemeenten en gecertificeerde instellingen gebruikmaken van iJw in de processen toewijzing en factureren, om op die manier grote verschillen in administratieve afhandeling te voorkomen?

Doelgroep
De handreiking is bedoeld voor gemeenten en GI’s die gebruikmaken van de inspanningsgerichte of outputgerichte uitvoeringsvariant. Als zij onderling een taakgerichte uitvoeringsvariant hanteren, dan is het advies om af te zien van gebruik van iJw. Meer daarover leest u op de website van i-Sociaal Domein.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de handreiking, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk iStandaarden: via info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96