Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iJw 2.1: per 1 oktober aantal wijzigingen van kracht

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

16 oktober 2017 – In april van dit jaar is een aantal wijzigingen in iJw 2.1 gepubliceerd die de beëindiging van DBC-systematiek en het JW321-bericht ondersteunen. Sinds 1 oktober 2017 zijn deze wijzigingen van kracht.

Daarmee is het nu mogelijk om de beëindiging van de DBC-systematiek administratief te regelen. Leidend daarbij is het document ‘Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018’.

Zie ook het nieuwsbericht van 3 april 2017: Wijzigingen iJw 2.1 en standaardproductcodelijst door beëindigen DBC-systematiek.

Wat is er mogelijk in iJw per 1 oktober 2017?
Vanaf 1 oktober 2017 is het mogelijk om in het berichtenverkeer op te nemen:

  • Productcategorieën 54 en 55
    Er zijn twee nieuwe categorieën toegevoegd aan de standaardproductcodelijst Jeugdwet. Deze categorieën, categorie 54 (jeugd-ggz) en categorie 55 (landelijk ingekochte zorg), zijn sinds 1 oktober 2017 functioneel van kracht.
  • Code 10 ‘Reden wijziging toewijzing’
    In het toewijzingbericht (JW301) is code 10 ‘overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek’
    toegevoegd aan de codelijst ‘reden wijziging toewijzing’. Met deze code kan de reden van
    de wijziging van de toewijzing, met einddatum 31 december 2017, worden aangeduid.

De wijzigingen zijn verwerkt in de XSD’s van iJw 2.1, die per 1 oktober operationeel in werking zijn getreden.

Vragen en contact
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96