Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iJw 2.2: casus 6 over trajectfinanciering is uit het informatiemodel verwijderd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

19 maart 2018 – In het Informatiemodel iStandaarden is bij iJw 2.2 casus 6 verwijderd. Deze casus, over trajectfinanciering, bleek niet te kloppen. 

In de specificaties van iJw 2.2 is de werkwijze voor outputgerichte trajectfinanciering opgenomen, met casus 6 als extra toelichting. Het in delen factureren van outputgerichte uitvoering wordt mogelijk per iJw 2.2. De casus bleek niet te kloppen en maakt daarom niet langer deel uit van het informatiemodel.

Na diverse meldingen van softwareleveranciers is gebleken dat casus 6 onduidelijkheid teweegbracht. De bedoeling van casuïstiek is om extra duiding te geven aan de specificaties. Dat is in casus 6 niet gelukt, omdat de casus niet in lijn is met de overige specificaties. Om verdere onduidelijkheid te voorkomen is besloten om de casus te verwijderen.Uitwerking van casus 6 wordt verwijderd 
Om deze wijziging inzichtelijk te maken voor gebruikers en eventuele vragen over het ontbreken van casus 6 voor te zijn, wordt alleen de uitwerking van casus 6 verwijderd. In het informatiemodel wordt een verklarende tekst opgenomen dat casus 6 verwijderd is mét een verwijzing naar de uitleg in invulinstructies IV061 en IV062.

Trajectfinanciering met deelbetaling blijft mogelijk
In iJw 2.2 is omschreven hoe gemeenten en aanbieders kunnen afspreken om in delen te factureren bij outputgerichte uitvoering. Daarover staat in de invulinstructies vermeld:

Gemeenten en aanbieders kunnen (op grond van OP264) onderling afwijkende afspraken maken over de momenten waarop, al dan niet in delen, gedeclareerd of gefactureerd kan worden, in de situatie van een outputgericht product dat in euro's is toegewezen.

Meer informatie
Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl of bel de Servicedesk iStandaarden: (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96