Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iJw: bijgewerkte codelijst Afsluitreden voor JW321 gepubliceerd

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

16 oktober 2017 – In de documentatie bij Vektis zijn twee codes toegevoegd aan de codelijst Afsluitreden. De lijst wordt gebruikt in het bericht JW321, dat wordt gebruikt voor facturatie van gespecialiseerde ggz (volgens de DBC-systematiek) als basis-ggz-zorg. 

De codes in de codelijst Afsluitreden zijn toegevoegd om in het berichtenverkeer te kunnen aangeven dat de reden van afsluiting te maken heeft met de beëindiging van de DBC-systematiek en het JW321-bericht.

Hiermee wordt het hard afsluiten van zorgtrajecten volgens het ‘Protocol beëindiging DBC-bekostigingssystematiek jeugd-ggz en JW321-bericht per 1 januari 2018’ ondersteund. U kunt het protocol downloaden onder ‘Meer informatie’.

Van DBC en JW321 naar uitvoeringsvariant en JW303 
Voor de zorg die tot en met 31 december 2017 wordt geleverd kunnen de JW321/JW322-(retour)berichten nog gedurende geheel 2018 worden gebruikt. De zorg of ondersteuning die wordt geleverd ná 31 december 2017 kan niet meer worden gefactureerd met de JW321. De jeugd-ggz na 31-12-2017 dient via de JW303 te worden gefactureerd.

Code 40 en code 50 toegevoegd 
In het facturatiebericht JW321 moet een afsluitreden worden meegegeven. Aan de codelijst ‘Afsluitreden’ zijn twee codes toegevoegd:

Code
Omschrijving
Van toepassing op
40
Afsluiten vanwege beëindiging JW321-berichtenverkeer
Basis-ggz
50
Afsluiten vanwege beëindiging DBC-systematiek jeugd-ggz
Gespecialiseerde ggz


Documentatie op portaal Vektis
Code 40 en code 50 zijn toegevoegd aan codelijst AFSLUITREDEN (COD874-DBCO) bij Vektis. De bijgewerkte codelijst is gepubliceerd op 4 oktober 2017. De codelijst is te vinden op het portaal van Vektis.

Gebruiken vanaf 1 januari 2018
Vanaf 1 januari 2018 kunnen de codes worden gebruikt in het berichtenverkeer tussen gemeenten en aanbieders. Van gebruikers van de standaard wordt gevraagd de nieuwe codes voor 1 januari te implementeren.

Vragen en contact
Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.primary@149.210.155.96