Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iJw: kleine correctie vervaldata in Standaardproductcodelijst Jeugdwet (JZ21)

21 december 2017 - Vandaag is een nieuwe versie van de standaardproductcodelijst Jeugdwet (JZ21) gepubliceerd. Voor drie productcodes is een kleine verwerkingsfout gecorrigeerd. 

Bij deze drie productcodes was de expiratiedatum foutief weergegeven. Er stond ‘31-12-2018’ maar dit moet ‘31-12-2017’ zijn. Het gaat om drie producten die vallen binnen de landelijke inkoop jeugdzorg door VNG:

L0117 – Beschikbaarheidscomponent crisis
L0118 – ECT
L0119 – Methadon 

Wat is een expiratiedatum?
De expiratiedatum is de datum waarop de geldigheidsperiode van de code afloopt. In de standaardproductcodelijst wordt bij de standaardproductcodes een geldigheidsperiode aangegeven. De geldigheidsperiode is de periode waarbinnen een zorg- of ondersteuningstraject dat gebruikmaakt van de code moet vallen.

U leest meer over de expiratiedatum in de Bijsluiter standaardproductcodelijsten Wmo en Jeugdwet op de website van ISD.

Meer weten?
Hebt u vragen of opmerkingen bij dit bericht? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.


primary.istandaarden.wooltown.nl