Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iJw: productcodes jeugd-ggz zijn verduidelijkt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 februari 2016 –Voor gemeenten en aanbieders die voor jeugd-ggz gebruikmaken van een facturatiesystematiek die productcodes van maximaal vijf posities toelaat, is nu een standaardvertaling van zescijferige DBC-codes naar vijfcijferige productcodes beschikbaar.

Zo wordt een wildgroei in codes voorkomen en kunnen DBC-producten in interne administraties eenduidig worden toegepast.

DBC-productstructuur
In de jeugd-ggz wordt al geruime tijd gewerkt met de DBC-productstructuur. Om een soepele overgang naar de Jeugdwet mogelijk te maken, is bij de decentralisatie afgesproken dat deze productstructuur in ieder geval nog tot en met december 2017 gehanteerd wordt. Dat betekent dat aanbieders van jeugd-ggz in de facturen die zij naar gemeenten sturen, gebruik kunnen blijven maken van de DBC-systematiek en bijbehorende codes.

Handreiking jeugd-ggz
In december 2015 is de Handreiking jeugd-ggz verschenen, die een landelijke aanbeveling geeft over gestandaardiseerde informatievoorziening tussen aanbieders en gemeenten. In deze handreiking komen de berichten JW321 en JW303 aan bod als mogelijkheden om als zorgaanbieder te factureren aan gemeenten.

JW321
Het JW321-bericht maakt het voor aanbieders mogelijk om via de DBC-systematiek te factureren aan de gemeente. Dit kan met de NZa-declaratiecodes van zes posities (bijvoorbeeld 25J501). De gemeente kan bij de verwerking van JW321 in de interne administratie de vertaalslag maken van de zescijferige NZa-declaratiecode naar de vijfcijferige productcode. Deze standaardvertaling is nu beschikbaar.

JW303
Als er tussen aanbieder en gemeente met wederzijds goedvinden is overeengekomen met het JW303-bericht te werken, kan vanaf nu gebruik worden gemaakt van de standaardvertaling van de DBC-producten. Met de standaardcodes wordt wildgroei in eigen oplossingen voorkomen. De codes sluiten aan op de iJw-productcategorieën die in de JW303-berichten zijn voorgeschreven.

Van eigen codes naar standaardcodes
Maakt u gebruik van eigen (afwijkende) productcodes voor jeugd-ggz en wilt u nu overstappen naar de standaardlijst? Bespreek dit dan met uw ketenpartner en softwareleverancier, zodat een administratief soepele overgang mogelijk is.

Meer informatie
Hebt u vragen over de facturatie van jeugd-ggz? Lees de Handreiking jeugd-ggz of benader uw regionale accountmanager.primary@149.210.155.96