Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2: wat u moet weten over de voorbereiding

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

25 januari 2018 – Begin april 2018 worden iWmo 2.2 en iJw 2.2 in gebruik genomen. In dit nieuwsbericht vatten we samen wat er te gebeuren staat en hoe gemeenten, aanbieders van zorg en ondersteuning en hun softwareleveranciers zich voor kunnen bereiden op deze nieuwe iStandaarden-releases.

Per 1 april 2018 zijn iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Vanaf dat moment treedt een aantal wijzigingen in het berichtenverkeer in werking die in het afgelopen jaar uitgebreid zijn voorbereid door gemeenten, aanbieders, hun softwareleveranciers en brancheverenigingen.

Duidelijker berichten, hogere technische kwaliteit
De releases iWmo 2.2 en iJw 2.2 kenmerken in het algemeen zich door verbetering van de duidelijkheid van berichten en verhoging van de technische kwaliteit.De grootste voordelen van iWmo 2.2 en iJw 2.2

  • Declaratie- en factuurberichten zijn onderdeel van iStandaarden. Alle informatie is te vinden in het Informatiemodel iStandaarden.
  • In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een bsn volstaat.
  • De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
  • De codelijsten bij het beëindigen van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in iWmo gelijkgetrokken met iJw. De omschrijvingen van de codes zijn zorgvuldig samengesteld door de referentiegroep.
  • Bij de invulinstructies (IV061 en IV062) is informatie opgenomen over het in delen factureren bij een traject of arrangement (in euro’s).
  • In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product voor die specifieke aanbieder opgenomen. Er is niet langer onderscheid in het berichtenverkeer tussen ‘beschikt product’ en ‘toegewezen product’.
  • Een aantal operationele regels (bedrijfsregels) is verwijderd naar aanleiding van alle wijzigingen in de berichten.

Compleet overzicht
Voor een bondig en beschrijvend totaaloverzicht van de wijzigingen kunt u de functionele uitwerking raadplegen. Het mutatieoverzicht geeft voor beide releases een gedetailleerder en technischer totaaloverzicht. U kunt beide documenten downloaden onder ‘Meer informatie’.

Landelijke draaiboeken met afspraken over de overgang
De overgang van iWmo en iJw 2.1 naar 2.2 vraagt om landelijke afspraken die door alle gebruikers van iWmo en iJw worden opgevolgd. De afspraken vindt u in de landelijke draaiboeken bij de overgang. Voor elk domein is er een draaiboek. De documenten beschrijven de stappen van de aanpak en de tijdslijnen voor ketenpartijen tijdens de landelijke migratie van 2.1 naar 2.2.

Het berichtenverkeer ligt stil van 29 maart tot 3 april
In de periode van 29 maart tot 3 april ligt het berichtenverkeer stil. Het is dan voor een paar dagen niet mogelijk om berichten te versturen en ontvangen. Het draaiboek wordt donderdag 1 februari gepubliceerd op deze website. Het is van groot belang dat alle ketenpartijen de stappen uitvoeren zoals die omschreven staan in de draaiboeken.

Ketentests en ketenbrede testomgeving
De werking van de keteninfrastructuur wordt uitgebreid getest met integrale ketentests en de beschikbaarstelling van een ketenbrede testomgeving voor leveranciers van gemeenten en zorgaanbieders. De ketentest (KTO) is beschikbaar bij het Inlichtingenbureau.

Iedere twee weken wordt in de Leveranciersupdate iWmo, iJw, iWlz en iPgb van VNG Realisatie vermeld welke organisaties klaar zijn met testen. Via dit aanmeldformulier kunt u zich abonneren op de e-mailservice van de leveranciersupdate en ook meer informatie krijgen over KTO.

Vragen en ondersteuning
De gebruikelijke organisaties staan voor u klaar om passende ondersteuning te bieden.

  • Met vragen over aansluitingen op het berichtenverkeer kunt u terecht bij VECOZO (aanbieders) of het Inlichtingenbureau (gemeenten).
  • Vragen over de keteninfrastructuur kunt u stellen aan ISD-Regie via isd-regie@vng.nl of Annemiek Meijburg.
  • De Servicedesk iStandaarden beantwoordt uw vragen over het berichtenverkeer: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. 
primary@149.210.155.96