Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Implementatie-ondersteuning voor iWlz, iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 oktober 2014 – Om overzicht te bieden van de producten en diensten die Zorginstituut Nederland levert en beheert om de informatie-uitwisseling binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet te ondersteunen, is een productenoverzicht samengesteld.

In dit productenoverzicht vindt u het doel, de doelgroep, de opleverdatum en de status van de diensten die wij leveren op het gebied van iWlz, iWmo en iJw.

Welke modules en documentatie specifiek van toepassing zijn op de drie releases staat in het overzicht hieronder. Het Productenoverzicht Beheerteam iStandaarden met de detailinformatie is als pdf in de rechterkolom te downloaden. 

 iWlziWmoiJw
Handreiking of handboek vvuitgestelde opdracht
Validatiemodulevvv
Conversiemodule1 decnvtnvt
Module Uitstroom AWBZvvv
BEP-modelvvv
Verwijsindexnvt10 nov10 nov
Landelijk draaiboek migratie10 novnvtnvt
Kennisportaal Wmo nvt17 novnvt
XML-conversie service vvv
Groene Vinknvtvv
Softwareleveranciersoverlegvvv
Servicedesk iStandaardenvvv
Voortgangsmonitorvvv

v = beschikbaar

primary@149.210.155.96