Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Implementatiedatum iWlz 2.0: 1 april 2018

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

19 juli 2017 – De Stuurgroep iWlz heeft een besluit genomen over de implementatiedatum van iWlz 2.0.

De nieuwe release wordt per 1 april 2018 geïmplementeerd via een big bang-scenario. Dat houdt in dat alle ketenpartijen op één moment overgaan op de nieuwe release. De stuurgroep stemt hiermee in met het advies dat Zorginstituut Nederland heeft afgegeven na consultatierondes met ketenpartijen.

Voorbereiding
Implementatie met een big bang vraagt om een goede voorbereiding van de migratieperiode. Zorginstituut Nederland brengt de komende tijd met ketenpartijen alle migratiestappen in kaart en werkt dit uit in een draaiboek.

Roadshows
Om alle betrokken ketenpartijen te informeren over de inhoud van de nieuwe release en de gevolgen die de invoering van iWlz2.0 kan hebben voor de administratieve processen, gaat Zorginstituut Nederland bijeenkomsten organiseren. Partijen in het iWlz-werkveld worden actief benaderd en op de hoogte gebracht over deze informatieve roadshows.

Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of over de implementatie van iWlz 2.0? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96