Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Informatie van Project ILZe staat voortaan op IZO

28 februari 2018 – Op internet bestaat een grote hoeveelheid informatie over langdurige zorg, vaak versnipperd en minder betrouwbaar dan wenselijk is. De Directie Langdurige Zorg van het ministerie van VWS voerde van april 2017 tot maart 2018 een project uit om de informatie te verbeteren: Project ILZe.

Project ILZe liep van april 2017 tot maart 2018. Omdat samenhang van informatie één van de terugkerende thema’s is van zowel Platform IZO als de Denktank IZO, heeft het ministerie van VWS in samenwerking met IZO een deel van de onderzoeken en de opbrengst van de werksite van Project ILZe overgezet naar deze pagina.

Achtergrond van Project ILZe
Project ILZe is voortgekomen uit het feit dat informatie over wet- en regelgeving en beleid versnipperd wordt aangeboden en soms onvoldoende actueel is, of onduidelijk. Bovendien wordt niet iedereen voldoende bereikt; denk aan een deel van de ouderen en aan laaggeletterden.

Kwaliteit én samenhang van informatie
Het ministerie van VWS, met daarbinnen de Directie Langdurige Zorg (DLZ), nam al eerder het initiatief met vergelijkbare websites, zoals Regelhulp.nl en Hoeverandertmijnzorg.nl. Daarbij staat naast de kwaliteit van de informatie vooral de samenhang centraal vanuit het perspectief van de cliënt en zorgprofessionals.

Meer informatie
Hoewel Project ILZe is afgerond en informatie van de werksite www.project-ilze.info is overgezet naar deze website, kunt u nog wel in contact komen met het project via infoizo@zinl.nl.

primary.istandaarden.wooltown.nl