Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Informatiemodellen en Validatiemodule zijn bijgewerkt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

3 september 2015 – In de afgelopen maanden hebben ketenpartijen bevindingen kunnen aangeven op de Informatiemodellen iWlz 1.1iWmo 2.0 en iJw 2.0. Zorginstituut Nederland heeft alle bevindingen in de modellen verwerkt en gepubliceerd.

Vanaf nu werkt u met de bijgewerkte modellen, die per 1 januari 2016 geïmplementeerd worden. 

Wat is toegevoegd aan de modellen?
Voor iWmo 2.0 en iJw 2.0 geldt dat de recentste XSD’s erin zijn verwerkt. Voor het Informatiemodel iWlz 1.1 hebben we een nieuw mutatieoverzicht samengesteld. U kunt het downloaden in het menu rechts. De tekst in rood geeft aan wat gewijzigd is vergeleken met de versie van 10 juli 2015.

Conversieregels iWlz
Voor de overgangsperiode van iWlz 1.0-berichten naar iWlz 1.1-berichten, en andersom, heeft Zorginstituut Nederland een document met conversieregels opgesteld.  Daarin is vastgelegd hoe de conversie van nieuwe en oude iWlz-berichten moet gebeuren. De conversieregels staan als download in het menu rechts.

Nieuwe Validatiemodule
Om na te gaan of uw berichten van de aangepaste modellen kloppen, kunt u gebruikmaken van de Validatiemodule. De Validatiemodule biedt iedereen die werkt met iWlz-, iWmo- of iJw-berichten de mogelijkheid om de berichten te beoordelen op juistheid. U vindt de Validatiemodule via het tabblad Modules. Met de module controleert u:

  • of het daadwerkelijk een iWlz-, iWmo- of iJw-bericht is, de module bepaalt het type;
  • of de structuur klopt;
  • of alle velden aanwezig zijn die bij het bericht horen;
  • of de velden correct gevuld zijn;
  • of het bericht voldoet aan de technische en berichtspecifieke bedrijfsregels.

Nu ook voor XML-berichten
De Validatiemodule is inmiddels zo ingericht dat de module bestanden in XML-formaat kan verwerken. Tot 10 september werkt u nog met de bètaversie. Mocht het gebruik van de nieuwe functionaliteit anders lopen dan verwacht, dan staan we open voor uw feedback via info@istandaarden.nl.

Bestanden met voorbeeldberichten
Ook zijn voor zowel de Jeugdwet als voor de Wmo en de Wlz bestanden met voorbeeldberichten beschikbaar. Voor de iWlz-berichten zijn deze in XML-formaat, voor de iWmo- en iJw-berichten in EI-formaat. U kunt de nieuwe Validatiemodule gebruiken om de voorbeeldberichten leesbaar te maken.

primary@149.210.155.96