Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Informatiemodellen iWmo, iJw en iWlz aangevuld en aangepast

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

5 december 2016 – Vandaag is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de informatiemodellen voor iWmo, iJw en iWlz. Daardoor ontstaat meer duidelijkheid over de processen binnen de verschillende domeinen. De wijzigingen hebben geen gevolgen voor de berichtenspecificaties. 

In dit bericht zetten we de vijf wijzigingen op een rij en leest u wat er anders is ten opzichte van de oude situatie.

1 Een duidelijke nieuwe naam

De naam van het Informatiemodel zelf is aangepast. Waar voorheen vervoegingen werden gebruikt zoals ‘preview’, wat aangaf dat het om de toekomstige release ging, wordt nu het versienummer van de betreffende berichtenstandaard gebruikt. Een overzicht van de oude naam en de nieuwe naam van alle informatiemodellen die momenteel gebruikt worden:

Oud

Nieuw

Informatiemodel Wlz (preview)

Informatiemodel Wlz (iWlz 1.2)

Informatiemodel Wmo (preview)

Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1)

Informatiemodel Jeugdwet (preview)

Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1)

Informatiemodel Wlz

Informatiemodel Wlz (iWlz 1.1)

Informatiemodel Wmo

Informatiemodel Wmo (iWmo 2.0)

Informatiemodel Jeugdwet

Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.0)

Navigeert u naar een informatiemodel via een favoriete link? Dan is het goed te weten dat u automatisch door wordt verwezen naar het model met de nieuwe naam. Het verdient wel aanbeveling om die link in het vervolg te gebruiken.

2 Nieuwe bedrijfsregel iWmo 2.1 en iJw 2.1

Voor de nieuwe versies iWmo 2.1 en iJw 2.1 is een nieuwe bedrijfsregel toegevoegd:

OP003: Het gestandaardiseerd berichtenverkeer wordt niet gebruikt indien, naar oordeel van een (zorg)professional, de overdracht van cliëntgegevens ernstige risico's met zich meebrengt voor de veiligheid van de cliënt.

Deze toevoeging is ook terug te vinden in het bevindingenoverzicht, zie het document onder ‘Meer informatie’.

3 Procesbeschrijvingen voor de Jeugdwet

In het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1) zijn nu ook, net als voor de Wmo, uitgebreide procesbeschrijvingen toegevoegd. De procesbeschrijvingen geven duidelijkheid over het bedoelde gebruik van de iJw-berichten in de verschillende uitvoeringsvarianten.

4 Procesbeschrijvingen voor de Wmo verbeterd

Deze wijziging geldt alleen voor het Informatiemodel Wmo (iWmo 2.1). De procesbeschrijving ‘aanleveren declaratie of factuur’ is aangepast. De mogelijkheid om de elektronische declaratie als factuur te beschouwen wordt niet meer in de standaardprocesbeschrijving genoemd. Zie: proces/Aanleveren declaratie of factuur.

Daarnaast is een omschrijving verduidelijkt hoe een toewijzing gecorrigeerd kan worden. Zie: proces/toewijzing.

5 Casuïstiek Jeugdwet verduidelijkt

Deze wijziging geldt alleen voor het Informatiemodel Jeugdwet (iJw 2.1). De bestaande casuïstiek is aangevuld.

Vragen?
Hebt u vragen over de informatiemodellen of de wiijzigingen, neemt u dan contact op via info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96