Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Inschrijving voor de Groene Vink voor iWlz, iWmo en iJw van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 september 2015 – Vanaf vandaag tot 1 november 2015 kunnen softwareleveranciers die werken met iStandaarden zich inschrijven voor de Groene Vink.

Groene Vink geeft zekerheid
De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat hun berichten in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen voor de berichten van iWlz-, iWmo- en iJw-standaarden. De Groene Vink is geen officiële certificering of keurmerk, maar een erkenning dat de software berichten genereert die aan de eisen voldoen.

Wat wordt getoetst?
Zorginstituut Nederland toetst alle iWlz-, iWmo- en iJw-berichten die de softwareleveranciers aanleveren.  Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven welke berichten u wilt laten toetsen. Als de berichten voldoen aan alle specificaties, van structuur en technische regels tot en met inhoud, ontvangen leveranciers een Groene Vink. Voor leveranciers van gemeenten toetsen we ook de StUF-envelop. 

Toetsing
De Groene Vink bestaat uit twee toetsonderdelen: een technische toetsing en een inhoudelijke toetsing.

Technisch
Het technische deel doen softwareleveranciers zelf. Een bewijs van het positieve resultaat van de technische toetsing en het getoetste bericht leveren softwareleveranciers bij Zorginstituut Nederland aan.

Inhoudelijk
Nadat de technische toetsing succesvol is afgerond, ontvangen de softwareleveranciers casuïstiek om de inhoudelijke toetsing van de software voor te bereiden. De inhoudelijke toetsing van de berichten voert Zorginstituut Nederland uit. De Groene Vink wordt uitgereikt en gecommuniceerd op de website wanneer beide onderdelen succesvol zijn afgerond.

Terugkoppeling resultaten
Op deze website houden wij een overzicht bij van de partijen die zich hebben aangemeld en welke de Groene Vink hebben behaald. Na afronding van de inhoudelijke toetsing wordt de Groene Vink in januari uitgereikt. 

Aanmelden en planning
• Sluiting inschrijving: 31 oktober 2015
• Sluiting aanlevering Wlz-testberichten: 30 november 2015
• Aanlevering iWmo- en iJw-testberichten: loopt door tot in 2016
• Uitreiking Groene Vink: januari 2016

Meer informatie
Het aanmeldingsformulier kunt u in het menu rechts downloaden. Het volledig ingevulde formulier stuurt u naar info@istandaarden.nl. Het Beheerteam iStandaarden informeert u per e-mail over de verdere procedure. Meer details vindt u op de Groene Vink-overzichtspagina.

primary@149.210.155.96