Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

​Inschrijving voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1 van start

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

30 augustus 2016 – Eind september kunnen softwareleveranciers zich aanmelden voor de Groene Vink voor de nieuwe release van iWmo 2.1 en iJw 2.1.

Op 1 juli zijn de definitieve specificaties voor de nieuwe releases van iWmo 2.1, iJw 2.1 en iWlz 1.2 gepubliceerd. Om softwareleveranciers zekerheid te bieden dat hun berichten voldoen aan de nieuwste standaarden, kunnen zij bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.

Kwaliteit en erkenning
Een Groene Vink is een kwaliteitsborging en geen officiële certificering of keurmerk. Het is een erkenning dat software berichten genereert die aan de eisen voldoen.

Lees meer over de Groene Vink voor iStandaarden

Groene Vink alleen voor de nieuwe iWmo- en iJw-standaard
Het Zorginstituut reikt alleen een Groene Vink uit voor de nieuwe iWmo 2.1- en iJw 2.1-standaard. Beide iStandaarden zijn vanaf 1 april 2017 geldig. De Groene Vink wordt per uitvoeringsvariant uitgegeven: alle berichten die voorkomen in een uitvoeringsvariant worden getest aan de hand van door het Zorginstituut ontwikkelde scenario’s.

Nieuw: de Groene Vink-module
Anders dan voorgaande jaren verloopt het Groene Vink-proces dit jaar met een module: de Groene Vink-module. Via de module, die Zorginstituut Nederland ontwikkeld heeft, kunnen softwareleveranciers zelf testberichten uploaden en controleren. Uiteraard moeten de testberichten net als voorheen wel aan de voorwaarden voldoen die in de modulehandleiding staan. De module en de handleiding worden eind september gepubliceerd.

Testset iWlz 1.2-standaard
Voor de nieuwe release van iWlz – iWlz 1.2 – kan geen Groene Vink behaald worden vanwege de geringe impact van de wijzigingen in deze release. Zorginstituut Nederland stelt wel een set met testberichten beschikbaar als hulpmiddel. Met de testset kunnen softwareleveranciers hun software nagaan. Ook de testset wordt eind september gepubliceerd.

Aanmelding
Zodra de module online staat – naar verwachting eind september – kunt u zich daar aanmelden voor de Groene Vink voor iWmo 2.1 en iJw 2.1. Om toegang te krijgen tot de Groene Vink-module is het noodzakelijk dat u beschikt over een iStandaarden-account. Dit kunt u aanvragen via het registratieformulier.

Hebt u al een account? Dien dan het verzoek in om uw account te upgraden naar Groene Vink-gebruiker via info@istandaarden.nl of bel (020) 797 89 48.

Procedure en planning
Na registratie als Groene Vink-gebruiker informeert het Beheerteam iStandaarden u per e-mail over de verdere procedure. De planning is:

  • Sluiting inschrijving: 31 december 2016
  • Sluiting aanlevering testberichten: 31 januari 2017
  • Uitreiking Groene Vink: maart 2017

Overzicht met deelnemers
Op de Groene Vink-overzichtspagina vindt u een link naar het detailoverzicht met softwareleveranciers die zich hebben aangemeld voor de Groene Vink, voor welke release of releases en of zij die behaald hebben.

Let op: momenteel laat het overzicht de Groene Vink-deelnemers zien voor iWlz 1.1, iWmo 2.0 en iJw 2.0. Op termijn wordt de Groene Vink voor de 2017-releases, dus voor iWmo 2.1 en iJw 2.1, toegevoegd.

primary@149.210.155.96