Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

Invoering nieuwe versies iWlz, iWmo en iJw

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 februari 2016 – Vier weken geleden zijn de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw in gebruik genomen. Hoe staat het ervoor met de invoering van de releases? Het algemene beeld is positief.

iWmo en iJw 2.0 en iWlz 1.1 zijn per 1 januari 2016 de iStandaarden die in de keten gebruikt worden. Ze zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de belangrijkste gebruikers: de ketenpartijen.

Elke jaarlijkse release van iStandaarden komt tot stand in nauwe samenwerking met de keten. In overleg worden de standaarden gebaseerd op ontwikkelingen in informatievoorziening in de zorg, op wijzigingen in wet- en regelgeving en op optimalisatiewensen.

Zo is in iWlz 1.1 XML ingevoerd als primaire taal en het MPT (Modulair Pakket Thuis) is toegevoegd aan de standaard. In iWmo en iJw 2.0 zijn alle records verwijderd die hun oorsprong in de AWBZ kennen. Ook zijn uitvoeringsvarianten, nieuwe elementen bij en nieuwe productcodelijsten toegevoegd.

Tot dusver verloopt de invoering voorspoedig, op enkele verbeterpunten na, waarop in de keten adequaat gereageerd is.

Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet
In de eerste week waren meldingen aanleiding om in de Berichtenconverter direct verbeteringen door te voeren. Dit heeft geleid tot de publicatie van nieuwe versies van de Berichtenconverter 2.0. Een van de belangrijke wijzigingen betrof de berichten WMO303 en JW303. Voor deze berichten is de conversie van EI-bericht naar Excel en vice versa verbeterd.

Invoering XML in iWlz
We constateerden dat bij de invoering van XML als primaire taal in iWlz 1.1 verschillende interpretatieverschillen zijn ontstaan in de opmaak van XML-berichten. Inmiddels bestaat daarvoor een oplossing. Samen met de ketenpartijen verkent het Zorginstituut manieren om zulke verschillen in de toekomst te voorkomen.

Tot 1 april
De overgang naar de nieuwe versies van iWlz, iWmo en iJw loopt tot 1 april 2016. Met ingang van die datum moeten alle ketenpartijen de berichtenstandaarden die ze gebruiken volledig ondergebracht hebben in hun systemen. Zorginstituut Nederland houdt de Conversiemodule, die tot 1 april 2016 gebruikt kan worden, nauwlettend in de gaten. Het is een graadmeter voor de voortgang van de invoering. De Berichtenconverter blijft ook na 1 april nog actief.


primary@149.210.155.96