Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iStandaarden: berichtenverkeer Wmo, Jeugdwet en Wlz is over op de nieuwe versies

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

4 april 2018 – In het afgelopen weekend zijn iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht geworden. Gebruikers van het iWlz-, iWmo- en iJw-berichtenverkeer hebben de opvolgers van iWlz 1.2, iWmo 2.1 en iJw 2.1 in de loop van 3 april in gebruik genomen. Daarmee is de migratie naar de nieuwe versies gerealiseerd.

Dinsdag 3 april was de eerste werkdag waarop alleen nog berichten in iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2 kunnen worden uitgewisseld. Dit jaar zijn de nieuwe releases van kracht geworden via een big bang-scenario: voor het eerst zijn alle partijen in het iWlz-, iWmo- en iJw-werkveld, ook zorgaanbieders, gelijktijdig overgegaan.
Verhuizing van een kunstwerk, Rijkskantoor Rijnstraat 8, Den Haag

iWlz 2.0

Extra berichtenverkeer door zorgtoewijzingen
In de afgelopen maanden is herhaaldelijk naar voren gekomen dat de ingebruikname van iWlz 2.0 in de eerste dagen van deze week een piek oplevert in de vorm van extra berichtenverkeer dat op gang komt. Als het goed is, hebben zorgaanbieders alle zorgtoewijzingen in hun eigen systeem beëindigd. Vanaf 3 april worden alle zorgtoewijzingen geconverteerd naar de nieuwe situatie en verstuurd door de zorgkantoren.

iWmo 2.2 en iJw 2.2

Belangrijkste wijzigingen

  • De retourcodelijst van het declaratie- of factuurbericht is flink korter. De omschrijvingen zijn eenduidiger geformuleerd en daardoor beter bruikbaar.
  • In het declaratiebericht of de factuur worden niet langer adresgegevens meegestuurd. Een bsn volstaat.
  • De codelijsten bij de beëindiging van zorg of ondersteuning – met het Stopbericht – zijn in iWmo gelijkgetrokken met iJw.
  • Het is mogelijk om in delen te factureren bij een outputgericht traject of arrangement.
  • In het toewijzingsbericht is alleen het toegewezen product opgenomen voor de aanbieder die het bericht ontvangt. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen ‘beschikt product’ en ‘toegewezen product’.

Minder fouten door technische verbeteringen
Ten opzichte van de voorgaande releases zijn in iWmo 2.2 en iJw 2.2 diverse technische verbeteringen doorgevoerd waardoor de kans op fouten in het berichtenverkeer afneemt.

Declaratie- en facturatieberichten in het informatiemodel
Ook zijn de declaratie- en facturatieberichten opgenomen in het Informatiemodel iStandaarden, waardoor alle informatie over iWmo en iJw nu op één plek te vinden is. Zie ook de pagina’s specifiek over iWmo 2.2 en iJw 2.2 op deze website.

Zie ook i-sociaaldomein.nl
Op de website van i-Sociaal Domein geeft dit bericht meer achtergrondinformatie over de overstap op iWmo 2.2 en iJw 2.2. Onder het kopje ‘Vragen stellen’ staan gegevens van partijen waarmee u contact kunt opnemen.

Conversiemogelijkheden voor zorgaanbieders

iWlz 2.0
Voor gebruikers van het iWlz 2.0-berichtenverkeer wordt geen conversiemogelijkheid aangeboden. Gezien de aanpassingen die de nieuwe release met zich meebrengt is dat niet mogelijk.

iWmo 2.2 en iJw 2.2
Voor gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer is een Noodvoorziening XML – iJw/iWmo beschikbaar. Deze noodvoorziening wordt, in uitzonderlijke gevallen, beschikbaar gesteld aan softwareleveranciers wanneer zij hun softwarepakket nog niet gereed hebben. Met deze tijdelijke noodvoorziening kunnen gemeenten en zorgaanbieders berichten converteren van iWmo 2.1 naar iWmo 2.2 en andersom en van iJw 2.1 naar iJw 2.2 en andersom.

Meer informatie

Nieuwe indeling van informatie onder tabblad iStandaarden
Op deze website wordt binnenkort de omzetting gerealiseerd van de informatie onder het tabblad iStandaarden. De belangrijkste veranderingen zijn:

  • de inrichting van Werken met-pagina’s van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2;
  • bijwerken van de ontwikkelpagina’s van de 2019-releases;
  •  archivering van de informatie over de voorgaande releases.

Contact en vragen
Ervaart u onvolkomenheden bij de ontvangst, verzending of verwerking van de nieuwe berichten? Neem dan eerst contact op met uw softwareleverancier.

Hebt u vragen over de nieuwe releases, het gebruik ervan of over de Noodvoorziening XML – iJw/iWmo? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. Voor iWlz 2.0 kunt u op deze website eerst de veelgestelde vragen raadplegen.

primary@149.210.155.96