Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2: publicatie bijgewerkte specificaties van de tussenrelease

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

28 juni 2018 – Vandaag zijn de bijgewerkte specificaties van een tussenrelease voor iWlz, iWmo en iJw gepubliceerd. Op 1 juni berichtten we dat het alleen zou gaan om wijzigingen voor iWmo 2.2 en iJw 2.2. Vanwege twee bevindingen van iWlz 2.0-gebruikers in de afgelopen weken is besloten om ook voor iWlz 2.0 een tussenrelease uit te brengen.

In dit bericht vindt u alle informatie over de tussenrelease van iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2.  Vandaag zijn alle wijzigingen die hieronder per release beschreven staan in het Informatiemodel iStandaarden gepubliceerd.

Tussenrelease iWmo 2.2 en iJw 2.2

Na de ingebruikname van iWmo 2.2 en iJw 2.2 hebben gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer een aantal bevindingen geconstateerd. Deze bevindingen worden in de tussenrelease, die per 1 oktober 2018 ingaat, opgelost.

Aanpassen IV063 om aan te sluiten bij TR307 en TR308
De invulinstructie IV063 die de methode ‘Som over declaratie/factuurperiode’ beschrijft, is aangepast zodat deze in lijn is met de technische controles op het declaratiebericht.

ToewijzingNummer optioneel maken voor oude toewijzingen
In het toewijzingsbericht (WMO301 en JW301-bericht) is het element ToewijzingNummer een veld wat conditioneel verplicht wordt gesteld.

Pattern op HuisnummerToevoeging versoepelen
Het toegepaste pattern op het element HuisnummerToevoeging is te stringent, waardoor bepaalde gegevens over de huisnummertoevoeging niet overgenomen kunnen worden uit de Basisregistratie Personen (BRP). Om dit op te lossen is het pattern dat afdwingt dat ‘HuisnummerToevoeging’ gevuld wordt met hoofdletters en cijfers verwijderd. Het pattern dat afdwingt dat het element niet leeg meegestuurd mag worden, blijft bestaan.

Deze wijzigingen zijn van invloed op de XSLT’s, de XSD’s en het regelrapport van iWmo 2.2 en iJw 2.2. De tussenrelease iWmo 2.2 en iJw 2.2 wordt per 1 oktober van kracht. Onder ‘Meer informatie’ kunt u de documentatie bij de release downloaden.

primary@149.210.155.96