Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz 2.0: kleine correctie op element HuisnummerToevoeging

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

18 april 2018 – Na de ingebruikname van iWlz 2.0 heeft Zorginstituut Nederland bevindingen ontvangen over een te streng geformuleerd pattern op het element HuisnummerToevoeging.

Voor de problematiek rond dit element is een tijdelijke oplossing gevonden die nu doorgevoerd wordt in de specificaties. Het pattern is op alle releases (iWlz 2.0, iWmo 2.2 en iJw 2.2) van kracht, maar de wijziging betreft alléén iWlz 2.0.

Het Informatiemodel iStandaarden is inmiddels bijgewerkt naar aanleiding van de wijziging. Ook zijn het regelrapport, het mutatieoverzicht en de XSD van het basisschema iWlz geüpdatet. 

U kunt deze documenten inzien op drie plekken op deze website: onder ‘Meer informatie bij dit bericht’, in de iBieb bij ‘Release iWlz 2.0’ en op de pagina waar alle documentatie van het informatiemodel voor iWlz 2.0 verzameld is.
Pattern: bevindingen
De wijziging is doorgevoerd in het pattern op het element HuisnummerToevoeging. Dit pattern was in eerste instantie toegevoegd om te voorkomen dat spaties gevuld konden worden. Die werkwijze blijkt nu te stringent: uit de bevindingen blijkt dat kleine letters en punten niet meer zijn toegestaan, terwijl dat eerder wel mogelijk was.

Gegevens over de huisnummertoevoeging moeten overgenomen kunnen worden uit de basisregistratie personen (BRP) en daarin zijn kleine letters wel toegestaan. Ook heeft het CIZ aangegeven dat soms ook punten gebruikt worden in de huisnummertoevoeging.

In de voorgaande releases was al een pattern gedefinieerd op het element HuisnummerToevoeging om te voorkomen dat het element leeg wordt meegestuurd in een XML-bericht. Dit pattern is ook in de nieuwe releases nog van kracht, waardoor er nu twee patterns gedefinieerd zijn op één datatype.

Het blijkt dat bij reguliere validatie tegen het XSD niet, of niet altijd, gevalideerd wordt op beide patterns. Hierdoor komt het voor dat een ketenpartij een bericht uitstuurt dat in de XSD-validatie niet uitvalt op het nieuwe pattern dat controleert op vulling met hoofdletters en cijfers.

Deze berichten worden ook niet afgekeurd binnen de controle die VECOZO uitvoert en ook niet door de Validatiemodule van Zorginstituut Nederland. Als de ontvangende partij wél controleert op het nieuwe pattern, dan wordt het bericht dus afgekeurd.

In de Validatiemodule is namelijk het stringente pattern ingebouwd, maar de module 'ziet' alleen het eerste pattern. Dat komt doordat het tweede pattern alleen geactiveerd wordt als het element gevuld is. De werking van de Validatiemodule is daarmee zowel voor als na de livegang van iWlz 2.0 altijd gebaseerd geweest op het eerste pattern.

Oplossing
Het issue leidt nu alleen tot operationele problemen in iWlz 2.0, doordat sommige zorgkantoren indicatieberichten niet kunnen inlezen en die dus ook niet kunnen doorzetten naar de zorgaanbieders. Omdat het proces hierop vastloopt, moest snel een oplossing gekozen worden die bij alle partijen doorgevoerd kon worden.

Het pattern dat controleert op hoofdletters en cijfers in HuisnummerToevoeging is verwijderd. Het pattern dat controleert op het element dat niet leeg mag worden meegegeven, blijft gehandhaafd. Daarmee is de definitie van het datatype gelijk aan de definitie zoals die gold in de voorgaande releases ofwel de releases die tot 1 april 2018 in gebruik waren.

Aanpassing geldt alleen voor een aantal softwareleveranciers
Deze wijziging hoeft niet door alle partijen doorgevoerd te worden. Alleen softwareleveranciers waarbij het strenge pattern is ingebouwd, moeten dat pattern verwijderen of uitzetten.

Voor andere softwareleveranciers geldt dat zij niets hoeven te doen. Partijen moeten zelf bepalen of het dubbele pattern in het huidige basisschema in hun software problemen oplevert. Zo ja, dan worden zij verzocht om deze controle ‘uit te zetten’.

Geen wijziging voor iWmo 2.2, iJw 2.2 en iPgb 2.0
Op basis van de signalen die wij tot nu toe van softwareleveranciers in het iWmo/iJw-domein hebben ontvangen, zien wij op dit moment geen aanleiding om softwareleveranciers te adviseren de aanpassingen in het basisschema door te voeren. Op een later te bepalen ‘natuurlijk’ moment zal deze aanpassing wel meegenomen worden in een nieuwe release. Aangezien iPgb 2.0 nog niet in productie is genomen, wordt hier vooralsnog ook nog geen aanpassing doorgevoerd.

Contact en vragen
Mocht in de komende periode alsnog problemen optreden die gerelateerd zijn aan dit issue, dan kunt u dat laten weten bij de Servicedesk iStandaarden: info@istandaarden.nl / (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96