Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz 2.0.1: de specificaties van de wachtlijstberichten AW317 en AW318 zijn bijgewerkt

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

5 juli 2018 – Voor iWlz 2.0.1 zijn vandaag de specificaties van de wachtlijstberichten (AW317 en AW318) gepubliceerd. Deze wijziging is relevant voor zorgkantoren en hun softwareleveranciers.

De publicatie van vandaag ligt in het verlengde van die van de definitieve specificaties van iWlz 2.0.1 op 28 juni. Daarover leest u meer in dit nieuwsbericht.

Aanpassing geldt alleen voor de AW317 en AW318
Alleen de specificaties van de wachtlijstberichten – het AW317-bericht en het AW318-bericht – zijn aangepast. De wijziging is alléén relevant voor zorgkantoren en hun softwareleveranciers. Onder ’Meer informatie’ vindt u de documentatie die gewijzigd is vergeleken met de publicatie van vorige week donderdag.

Wat houdt de wijziging in?
Het element ‘Bsn’ wordt per 1 januari 2019 opgenomen in de wachtlijstberichten. Dit element vervangt het huidige element ‘VolgnummerClient.

Reden voor de wijziging: de AVG
Door het bsn op te nemen in het wachtlijstbericht kunnen zorgkantoren het bestand vóór aanlevering aan het Zorginstituut op de juiste wijze pseudonimiseren. Daarmee voldoet de gegevensuitwisseling aan de regels die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over de documentatie 
De aanpassing heeft nieuwe XSD’s voor het wachtlijstbericht, een nieuwe XSLT en een bijgewerkte versie van het regelrapport en het mutatieoverzicht tot gevolg. 

De aanpassing in het Informatiemodel iStandaarden (iWlz 2.0.1) en de nieuwe XSD’s voor het wachtlijstbericht zijn vandaag gepubliceerd.

Let op: de nieuwe versies van de XSLT’s volgen nog. Ze worden uiterlijk begin augustus gepubliceerd, de exacte publicatiedatum malen we medio juli 2018 bekend. 

Overzicht
Onder 'Meer informatie' vindt u de documentatie die specifiek bij dit nieuwsbericht hoort. Een overzicht van alle documentatie van de release vindt u op:

De ontwikkelpagina iWlz 2.0.1 biedt behalve documentatie over de nieuwe release ook de planning:

Daarnaast wordt alle documentatie met het label ‘iWlz 2.0.1’ automatisch weergegeven in de iBieb:

  • iBieb (zie de categorie ‘Release iWlz 2.0.1’)

Vragen en contact
Hebt u vragen over de specificaties of de documentatie? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96