Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWlz: oplossing CIZ voor samenloop indicatiestelling subsidieregelingen

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

13 april 2016 – Volgens wet- en regelgeving kan behandeling vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 en Eerstelijns Verblijf (ELV) in dezelfde periode samengaan in hetzelfde besluit. Voor cliënten loopt de behandeling in alle gevallen naadloos door na ontslag uit het ELV. In iWlz bestaat voor de samenloop vooralsnog geen technische oplossing. Het CIZ biedt een oplossing.

Samenloop ELV en behandeling
Cliënten die zorg ontvangen vanuit de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2016 kunnen tijdelijk worden opgenomen in een zorginstelling op grond van de ELV-subsidieregeling. De bedoeling is dat zij weer terugkeren naar huis en dat de behandeling voortgezet wordt. In de praktijk kan het verblijf eerder beëindigd worden dan na drie maanden, de geldigheidstermijn van de indicatie. Eenmaal thuis kan de behandeling weer worden gestart. De startdatum van de behandeling sluit echter niet aan op de einddatum van het ELV.

Technisch onmogelijk
De samenloop van beide subsidieregelingen is in iWlz momenteel een onhaalbare kaart. Het is technisch onmogelijk dat in iWlz een zorgprofiel én een subsidieregeling in de dezelfde periode in hetzelfde besluit staan. Volgtijdelijk kan dat wel. Hoewel samenloop slechts sporadisch optreedt, is een oplossing noodzakelijk.

Oplossing CIZ
Het CIZ levert de enige oplossing die op korte termijn is te realiseren. Het CIZ kan de behandeling zo nodig een nieuwe, eerdere startdatum geven. Zorgaanbieders moeten tijdig een nieuwe aanvraag bij het CIZ indienen zodra bekend is wanneer de cliënt uit het eerstelijnsverblijf wordt ontslagen. Daarnaast is het belangrijk om op de aanvraag de juiste startdatum van de behandeling mee te geven. Het CIZ houdt in het nieuwe besluit rekening met deze datum en indiceert met terugwerkende kracht de behandeling tot die datum. Zorgaanbieders kunnen dan de volledige periode van de behandeling bij het zorgkantoor declareren.

primary@149.210.155.96