Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.1 en iJw 2.1: geleidelijke ingang van uniciteit van Toewijzingnummer per gemeente

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

7 juni 2017 – Met ingang van iWmo 2.1 en iJw 2.1 wordt het element ‘Toewijzingnummer’ gebruikt om berichten eenduidig te koppelen aan de toewijzing. Na implementatie van de 2.1-versies op 12 juni 2017 kan er niet direct van worden uitgegaan dat alle toewijzingnummers uniek zijn per gemeente. Bedrijfsregel OP275 wordt daarom geleidelijk toegepast. 

Toewijzingnummer
In versie 2.1 is het element ‘Toewijzingnummer’ aan iWmo en iJw toegevoegd. Het veld is conditioneel: de vulling is verplicht bij nieuwe toewijzingen na de implementatie van iWmo 2.1 en iJw 2.1 op 12 juni 2017. Bij bestaande toewijzingen is het veld leeg.

Gemeenten stellen ‘Toewijzingnummer’ vast in het Toewijzingbericht en nemen het over in alle daaropvolgende berichten, inclusief declaratie- en factuurberichten. Op die manier is het mogelijk om alle berichten eenduidig aan elkaar te koppelen.

Hierbij is de bestaande bedrijfsregel OP275 eind maart jongstleden aangescherpt. Er is in de bedrijfsregel opgenomen dat iedere toewijzing binnen één gemeente een uniek nummer heeft. De introductie van volledig unieke toewijzingnummers per gemeente realiseert een nauwkeuriger koppeling van informatie-elementen.

Uniek Toewijzingnummer per gemeente
De korte tijd tussen de aanscherping van de bedrijfsregel en de ingebruikname van versie 2.1 maakt dat niet alle softwareleveranciers de wijziging tijdig kunnen doorvoeren in hun software.

De verwachting van Zorginstituut Nederland is – gebaseerd op gesprekken met softwareleveranciers – dat de uniciteit van Toewijzingsnummer binnen een gemeente in de eerste periode nog niet altijd kan worden gegarandeerd. De uniciteit binnen een gemeente kan pas vanaf januari 2018 voldoende worden gegarandeerd voor nieuwe toewijzingen. Daarom is bedrijfsregel OP275 aangepast, zodat de regel formeel pas ingaat per 1 januari 2018.

De verwachting is dat de geleidelijke ingebruikname van de bedrijfsregel geen onoverkomelijke problemen met zich meebrengt. Het element ‘Toewijzingnummer’ is nog niet in alle gevallen gevuld en een bericht kan ook worden gekoppeld op basis van andere elementen, zoals ‘BSN’.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de specificaties van iWmo en iJw 2.1 in het algemeen of over het Toewijzingnummer in het bijzonder, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

primary@149.210.155.96