Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.1: nieuwe XSLT beschikbaar voor conditie 46 (CD046)

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

8 juni 2017 – Er blijkt sprake te zijn van een discrepantie tussen het Informatiemodel iWmo 2.1 en een XSLT-controle op het bericht Start Wmo-ondersteuning. Voor de discrepantie geldt dat aanpassingen alléén nodig zijn als de softwareleverancier de XSLT voor CD046 heeft geïmplementeerd. 

In de foutieve XSLT wordt bij conditie 46 (CD046) een controle uitgevoerd op het WMO305-bericht. De XSLT gaat na of het element ‘Toewijzingsnummer’ is gevuld als de ToewijzingIngangsdatum na 1 april 2017 ligt. 

Deze controle is niet opgenomen bij de beschrijving van de conditie in het Informatiemodel. De weergave in het Informatiemodel is correct. CD046 is alleen van toepassing op de WMO301, zoals weergegeven in het Informatiemodel, en niet op de WMO305.

Wanneer kan er sprake zijn van uitval?
Indien de softwareleverancier de XSLT van CD046 heeft geïmplementeerd in zijn software, kan dit in een aantal gevallen leiden tot het uitvallen van WMO305-berichten. 

Dit gebeurt alleen in de situatie waarin Start Wmo-ondersteuningsberichten na 12 juni worden verstuurd als antwoord op een toewijzingsbericht dat een ‘startdatum toegewezen product’ heeft waarvan de ingangsdatum tussen 1 april 2017 en 12 juni 2017 ligt. 

Toewijzingsberichten die na 12 juni worden verzonden, bevatten volgens de regels van iWmo 2.1 altijd een toewijzingsnummer.

Softwareleveranciers zorgaanbod
Bij gebruik van de huidige XSLT, is de kans aanwezig dat een te versturen 305-bericht geen Toewijzingnummer bevat en dus afgekeurd wordt. Hierin zijn twee denkbare situaties:

  1. Het Start Wmo-ondersteuningsbericht kan niet worden verstuurd door het systeem.
  2. Het bericht wordt onterecht afgekeurd door de gemeente.

Softwareleveranciers gemeenten
Voor de gemeentelijke softwareleverancier geldt dat een WMO305-bericht onbewust en onterecht kan worden afgekeurd. Het kan zijn dat de aanbieder zich meldt.

Gebruik de nieuwe XSLT
Aan softwareleveranciers die XSLT’s in iWmo 2.1 gebruiken, wordt geadviseerd om de nieuwe XSLT voor CD046 te gebruiken om zo onterechte afkeur te voorkomen.

De XSLT voor CD046 vindt u onder ‘Meer informatie’ en is te herkennen aan versie 1.0.4 met datum 8 juni 2017.

De overige XSLT’s voor iWmo 2.1 behouden versie 1.0.2 met datum 19 september 2016.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de specificaties van iWmo en iJw 2.1 in het algemeen of over deze XSLT, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48.

Meer informatie

primary@149.210.155.96