Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.2 en iJw 2.2: eerste berichtgeving over implementatiestrategie

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

2 oktober 2017 –  Programma i-Sociaal Domein, ISD Regie en Zorginstituut Nederland voorzien u in dit bericht van de eerste informatie over de implementatie van iWmo 2.2 en iJw 2.2. De implementatiedatum is 1 april 2018.

Stuurgroep i-Sociaal Domein heeft eerder de nadrukkelijke wens geuit om de implementatie van de nieuwe versie van de standaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2 te laten plaatsvinden op 1 april 2018. 

Programma i-Sociaal Domein, ISD Regie en Zorginstituut Nederland hebben in overleg gekozen voor een implementatiestrategie die hetzelfde is als de overgang naar iWmo 2.1 en iJw 2.1. Daarin wordt extra aandacht geschonken aan de lessons learned vanuit de vorige implementatie, zoals de omgang met gebroken berichtparen.

Wat betekent dit voor aanbieders en gemeenten? 
Na een big bang-overgang op 1 april 2018 kunnen aanbieders en gemeenten werken met de nieuwe standaard. iWmo 2.2 en iJw 2.2 bevatten kwalitatieve verbeteringen waarmee de primaire processen beter kunnen worden ondersteund.

Jeugd-ggz 
Voor gemeenten en aanbieders die gebruikmaken van de mogelijkheid om later in 2018 in te stappen op het berichtenverkeer (april of juli 2018) wordt een protocol opgesteld. In dit protocol wordt rekening gehouden met de implementatiestrategie van iWmo en iJw 2.2.

Specificaties als basis 
De bijgewerkte specificaties zoals gepubliceerd op 2 oktober 2017 vormen de basis voor de implementatie van iWmo en iJw 2.2. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht over de publicatie van de bijgewerkte specificaties.

Samenvatting implementatiestrategie 

  •  1 april 2018: implementatie iWmo 2.2 en iJw 2.2.

  •  Overgang via big bang-scenario.

  •  Migratiedraaiboek rondom overgang komt beschikbaar.

  •  De ondersteunende producten Groene Vink, Validatiemodule en Testvoorziening iStandaarden (TiSlevert Zorginstituut Nederland uiterlijk 15 oktober op 

  •  De ketentestomgeving (KTO) wordt door de infrastructuurpartijen opgeleverd. Details hierover worden later bekendgemaakt. 

  •  Er komt een noodvoorziening beschikbaar.

Vragen en contact 
Hebt u vragen over de implementatiestrategie iWmo en iJw 2.2? Neemt u dan contact op met de Servicedesk iStandaarden via info@istandaarden.nl of (020) 797 89 48. 

primary@149.210.155.96