Zorginstituut Nederland

Portaal voor iStandaarden in de
Zorg en Ondersteuning

iWmo 2.2 en iJw 2.2: Noodvoorziening beschikbaar voor softwareleveranciers

Dit is een gearchiveerd nieuwsbericht

Let op! Dit nieuwsbericht is ouder dan zes maanden en bevindt zich daarom in het archief van nieuwsberichten op istandaarden.nl.

De inhoud kan minder actueel en relevant zijn, verwijzingen kunnen doodlopen en documentatie bij het bericht kan verwijderd zijn.

> Naar het actuele nieuwsoverzicht

1 maart 2018 – Begin april worden de release van iWmo 2.2 en iJw 2.2 van kracht. Omdat er sprake is van een big bang-implementatie, kunnen vanaf dat moment alleen berichten worden uitgewisseld volgens deze nieuwe standaard.

Softwareleveranciers zijn al vergevorderd met de implementatie van de nieuwe 2.2- standaard. Wanneer zij, in uitzonderlijke gevallen, hun softwarepakket niet gereed hebben op de implementatiedatum, kunnen zij hun klanten ter overbrugging de Noodvoorziening aanbieden.

Ondersteuning voor zes maanden
De Noodvoorziening XML iJw/iWmo is een tijdelijke service die softwareleveranciers aan kunnen vragen. De Noodvoorziening is als .exe-bestand op aanvraag beschikbaar en wordt voor een periode van zes maanden aangeboden. Softwareleveranciers kunnen het bestand
delen met hun klanten, zowel gemeenten als zorgaanbieders.

Functionaliteit van de Noodvoorziening
Met de Noodvoorziening kunnen gemeenten en zorgaanbieders berichten converteren van iWmo 2.1 naar iWmo 2.2 en andersom, en van iJw 2.1 naar iJw 2.2 en andersom. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan het berichtenverkeer als hun softwarepakket de nieuwe standaard nog niet ondersteunt. De applicatie ondersteunt alle Jeugdwet- en Wmo-berichten, behalve de JW321 en JW322.

Achtergrond en aanleiding
De overgang naar de 2.2-releases van iWmo en iJw verloopt via een big bang-implementatie. Het betekent dat berichten van de oude versie – iWmo 2.1 en iJw 2.1 – niet meer uitgewisseld kunnen worden. Als gemeenten of aanbieders nog geen nieuwe upgrade van hun softwarepakket hebben ontvangen, dan moeten zij nog wel deel blijven nemen aan het berichtenverkeer. Voor deze gevallen kunnen softwareleveranciers de Noodvoorziening aanbieden aan hun klanten.

Aanvragen en downloaden
De Noodvoorziening is een applicatie die voor softwareleveranciers op aanvraag beschikbaar is. Om de Noodvoorziening te ontvangen, stuurt u een e-mail aan de Servicedesk iStandaarden met daarin:

  • de naam van uw organisatie;
  • de contactpersoon;
  • uw telefoonnummer;
  • het e-mailadres;
  • de naam van het softwarepakket.

Zorg ervoor dat de gegevens van uw aanvraag compleet zijn. Verzoeken waarin gegevens ontbreken, kan de Servicedesk helaas niet in behandeling nemen.

Installatiebestand en handleiding
Als uw aanvraag is goedgekeurd, stuurt de Servicedesk u per ommegaande een URL waarmee u het installatiebestand kunt downloaden. Ook ontvangt u voor de volledigheid de link naar de handleiding. Die kunt u ook inzien op de informatiepagina van de Noodvoorziening. Beide bestanden kunt u delen met uw klanten.

Meer informatie
Bent u zorgaanbieder of medewerker bij een gemeente? Uw softwareleverancier kan uw vragen beantwoorden over de oplevering van de nieuwe versie van hun softwarepakket en over het gebruik van de Noodvoorziening. Hebt u vragen over de nieuwe release iWmo 2.2 en iJw 2.2, neemt u dan contact op met info@istandaarden.nl.

primary@149.210.155.96